456-0103/01 – Distribuované algoritmy (DIA)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuTomáš LavičkaGarant verze předmětuTomáš Lavička
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je definovat algoritmy, používané v distribuovaných systémech, vybrat základní představitele a vysvětlit funkci těchto algoritmů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět poskytne studentům orientaci v algoritmech, používaných v distribuovaných systémech. Důraz bude kladen na diskuzi o použití, popřípadě výhodách či nevýhodách jednotlivých metod. Prakticky se studenti seznámí s principy fungování distribuovaných systémů a řešení různých událostí a kolizí v těchto systémech.

Povinná literatura:

Tel, G.: Introduction to Distributed Algorithms (Cambridge University Press, 1994) Tanenbaum, A. S.: Modern Operating Systems (Prentice - Hall, 1992)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Distribuované systémy - co je distribuovaný systém, architektura a jazyky, distribuované algoritmy. Model - transition systems, algoritmy, následnost eventů, logické hodiny. Komunikační protokoly - Balanced Sliding-Window protokol, Timer-based protokol. Směrovací algoritmy - směrování, problém nejkratší cesty, směrovací tabulky, hierarchické směrování. Přepojování paketů - deadlock, strukturovaná a nestrukturovaná řešení. Wave a Travesal algoritmy - definice a přiklady Wave algoritmů, Traversal algoritmy. Volební algoritmy - kruhové sítě, arbitrary sítě, Korach-Kutten-Moranův algoritmus. Detekce ukončení - výpočet stromů a lesů, Wave řešení, další možná řešení. Neznačené sítě - deterministické algoritmy, algoritmus pravděpodobné volby, výpočet velikosti sítě. Snapshots - snapshot algoritmus, detekce zablokování. Synchronizace v síti - volby v synchonní síti, synchronizační algoritmus. Tolerance selhání v distribuovaných systémech - význam použití, robustní algoritmy, stabilizační algoritmy. Tolerance selhání v asynchronních systémech - Initially-dead procesy, deterministicky dosáhnutelné případy, slabé ukončení. Tolerance selhání v synchronních systémech - synchronní rozhodnutelné protokoly, autentizační protokoly, časová synchronizace. Stabilizace - grafové algoritmy, metodologie stabilizace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku