456-0104/01 – Teorie her a modely rozhodování v podmínkách neurčitosti (TEH)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Jaroslav MarklGarant verze předmětudoc. RNDr. Jaroslav Markl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR37 doc. RNDr. Jaroslav Markl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumět základním pojmům a metodám matematické teorie her a rozhodování v podmínkách neurčitosti. Naučit se používat tyto metody při řešení jednoduchých konfliktních a rozhodovacích situací standardniho typu. Osvojení si hlavních idejí teorie her a schopnost jejich intuitivního využívání ve složitých rozhodovacích situacích (konfliktních, s náhodnými vlivy, s neúplnou informací,...). Schopnost formalizovat rozhodovací situace a procesy pomocí standardních modelů teorie her. Schopnost řešit standardní úlohy teorie her (znalost příslušných algoritmů).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přednáška seznamuje s nejdůležitějšími matematickými modely rozhodovacích situací, které jsou buď konfliktní (účastníci situace mají různé nebo dokonce protichůdné zájmy), nebo jsou multikriteriální (sleduje se dosažení více ne zcela konzistentních cílů současně) nebo se vyznačují neurčitostí (nejsou k dispozici zcela přesné výchozí informace nebo neumíme zcela přesně charakterizovat cíle). Pro situace uvedeného typu se zavádí pojem racionality jednání a pro příslušné matematické modely (modely teorie her) se formulují metody nalezení racionálních rozhodnutí.

Povinná literatura:

Hušek R., Maňas M.: Matematické modely v ekonomii. SNTL, Praha 1989. Černý M., Gluckaufová D.: Vícekriteriální rozhodování v podmínkách neurčitosti. Academia, Praha 1987. Markl J.: Teorie her. Učební texty v elektronické podobě. VŠB-TU Ostrava, 2006. Chobot M., Turnovec F., Ulašin V.: Teoria hier a rozhodovania. Bratislava, Alfa, 1991. Osborne M.J., Rubinstein A.: A course in game theory. MIT,1994. Slantchev B.I.: Basic Game Theory. Lecture notes, University of California, San Diego. 2002. http://polisci.ucsd.edu/~bslantch/courses/gt/ Möbius M.M.: Introduction to Game Theory. Lecture notes. Harvard University. 2003. http://www.courses.fas.harvard.edu/~ec1052/

Doporučená literatura:

http://www.gametheory.net/ - A resource for educators and students of game theory. Kaplan E.L.: Mathematical programming and games. New York, John Wiley, 1982. Fishburn P.C.: Decision and Value Theory. New York, John Wiley, 1984. Ferguson T.S.: Game theory. Lecture notes, University of California, Los Angeles. 2002. http://www.math.ucla.edu/~tom/GameTheory/intro.pdf J. van Benthem: Logic and Games. Lecture notes. University of Amsterdam. 2003. http://www.illc.uva.nl/lgc/lg.html Bialas W. : Game Theory. Lecture notes. University at Buffalo, State University of New York. 2003. http://www.acsu.buffalo.edu/~bialas/IE675.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Řešení problémů zadávaných k samostatnému (domácímu) řešení. Práce s programovými nástroji volně dostupnými na webu) určenými k zadávání a analýze her . Práce na eventuálním (dobrovolném) semestrálním projektu. Kontrolní písemná zkouška v polovině semestru. Podmínky udělení zápočtu: Kontrolní písemka v polovině semestru bude hodnocena maximálně 20 body a aktivita během semestru (řešení domácích zadání, znalost práce s programovými nástroji, projekt) rovněž maximálně 20 body. Podmínkou udělení zápočtu je získání bodového součtu alespoň 20 bodů. Celkové bodové ohodnocení semestrální zkoušky se skládá z těchto položek: - Kontrolní písemka v polovině semestru aspoň 10, - Aktivita na cvičení (případný projekt) aspoň 10, - Závěrečná (hlavní) zkouška aspoň 31 .

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Modely konfliktních situací. Pojem hry v normálním (strategickém) tvaru. Základní pojmy: množina hráčů, prostor výsledků, preferenční systémy hráčů, strategie hráčů, výsledková funkce. Hra v rozvinutém (extenzivním) tvaru. Pojmy: pozice, tah, index tahu, graf pozic, trajektorie na grafu pozic, partie. Extenzivní hry s dokonalou informací. Principy realizace hry a principy motivace jednání účastníků. Převod hry v rozvinutém tvaru do normální formy. Extenzivní hry s nedokonalou informací a bez náhodových tahů. Informační množiny. Princip realizace a princip motivace. Normalizace těchto her. Extenzivní hry s náhodovými tahy. Příroda jako pseudohráč. Normalizace těchto her. Racionalita preferencí. Ordinální a kardinální preference, užitková a výplatní funkce. Vyjádření preferenčního systému užitkovou funkcí. Hra v normálním tvaru s výplatní funkcí (kanonická forma). Hry s konstantním nulovým a nekonstantním součtem. Konečné maticové hry. Antagonistické a neantagonistické konflikty. Kooperace hráčů (s nepřenosnou a přenosnou výhrou). Řešení konečné antagonistické hry dvou hráčů typů 2x2, 2xn, mx2. Ryzí rovnovážné strategie a smíšené strategie. Základní věta teorie maticových her. Obecné řešení maticových her metodou lineárního programování. Bimaticové hry (hry 2 hráčů s libovolným součtem, tj. obecně neantagonistické). Nashovy rovnovážné body. Konflikty s větším počtem hráčů. Nekooperativní a kooperativní řešení. Koaliční hry. Tvorba koalicí. Charakteristická funkce koaliční hry. Jádro hry. Stabilní koalice a stabilní koaliční struktura. Rozhodování při riziku a neurčitosti. Principy optimálního rozhodování. Princip nedostatečné evidence. Princip minimaxu ztráty. Hurwiczův princip. Vícekriteriální rozhodování. Uspořádání variant pomocí relace dominance. Metody převodu vícekriteriální optimalizace na jednokriteriální. Cvičení: Obsah cvičení je v podstatě určen obsahem přednášek. Cílem cvičení je zejména: Ověření a zpevnění teoretických znalostí při řešení konkrétních typických příkladů. Osvojení si sady základních postupů pro analýzu a řešení standardních modelů konfliktních a neurčitostních situací. Nezbytná rekapitulace speciálních prerekvizitních znalostí (z teorie pravděpodobnosti, lineárního programování,...). Práce s podpůrnými programovými systémy pro řešení úloh teorie her a rozhodování v podmínkách neurčitosti. Projekty: Vypracování projektu je dobrovolné. Projekt je zadáván po dohodě s přednášejícím a představuje zejména: Textové zpracování tématu rozšiřujícího nebo prohlubujícího odpřednášenou látku. Vytvoření programového nástroje pro řešení zadané dílčí úlohy z oblasti teorie her. Nalezení a zprovoznění textových či programových zdrojů volně přístupných na webu pro potřeby výuky či výzkumu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (1801R001) Informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní