456-0107/01 – Počítačová grafika a CAD (PGC)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Eduard SojkaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Eduard Sojka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti počítačové grafiky.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu jsou probírána zejména tato témata: fotorealistické metody zobrazování, objemové modelování a jeho využití, speciální hardwareové prostředky pro počítačovou grafiku, metoda konečných prvků v CAD.

Povinná literatura:

E.Sojka, Metoda rekurzivního sledování paprsku a radiositní metoda, texty přednášek 1998. E.Sojka, Geometrické a objemové modelování, texty přednášek 1998. E.Sojka, Metoda konečných prvků, texty přednášek 1998.

Doporučená literatura:

C.M. Hoffmann, Geometric and Solid Modelling: an introduction, Morgan Kaufmann 1989. J.D.Foley, A. van Dam, Fundamentals of Interactive Computer Graphics. Addison-Wesley 1990. E.Sojka, Počítačová grafika a CAD: pokyny pro distanční studium.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Vypracování programů, které tvoří obsah cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Metoda sledování paprsku. Redukce časové složitosti. Speciální efekty. Radiositní metoda. Výpočet tzv. form faktorů. Teoretické základy modelování těles: Topologický prostor a topologické zobrazení. n-manifold v Em. Orientovatelnost. Eulerova formule a její aplikace. Regularizované booleovské operace. Hraniční model tělesa a jeho implementace. Eulerovy operátory. Zobrazení tělesa reprezentovaného pomocí hranice. Implementace booleovských operací s tělesy. Výpočet povrchu a objemu tělesa. CSG model a jeho implementace. Zobrazování těles popsaných CSG modelem. Speciální metody modelování těles: Výčet prostoru. Oktantový strom. BSP strom. Uniformní a non-uniformní racionální a non-racionální B-spline křivky a plochy. Teoretické základy metody konečných prvků: Hilbertův prostor. Skalární součin. Operátor. Funkcionál. Vlastnosti operátorů a funkcionálů. Energetický prostor. Ritzova metoda. Odvození rovnic MKP pro jednorozměrnou úlohu. Odvození rovnic MKP pro vícerozměrnou úlohu. Ukázky úloh, kde lze využít MKP. Hardwareová podpora 3D zobrazovacího řetězce na pracovních stanicích Silicon Graphics. Počítačové laboratoře: Vypracování programu spadajícího (dle volby posluchače) do jedné z následujících oblastí: sledování paprsku, radiositní metoda, modelování křivek a ploch, zejména NURBS. Dále jsou zadávány drobné úlohy na téma hraniční reprezentace, Eulerovy operátory, Ritzova metoda.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku