456-0110/01 – Computer networks II (POS2)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits8
Subject guarantorIng. Petr Grygárek, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Grygárek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Prezentace postupu tvorby semestrálního projektu na jednotlivých cvičeních cvičícímu (vedení deníku postupu prací) V polovině semestru kontrola rozpracovanosti projektu a jeho předběžná prezentace - 7b Test v polovině semestru: 3 příklady - návrh adresace sítě, teoretické otázky z protokolů IP, TCP a systému DNS v rozsahu odpřednášené látky - 15b Prezentace semestrálního projektu na konci semestru - 18b Podmínky udělení zápočtu: Předběžná i finální prezentace semestrálního projektu Získání alespoň 7 bodů z testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Protokoly Internetu: IP v. 4, zopakování, problém fragmentace, volitelné položky záhlaví, ICMP - formáty, adresace - klasická, CIDR, adresní plán, oběžníková adresa, loopback. Protokoly Internetu: IP v. 6, základní záhlaví, další hlavičky, ICMP v. 6, IP adresa, rozšíření DNS, podpora mobilních účastníků. Protokoly Internetu: TCP, segment, příznaky, volitelné položky záhlaví, navázání a ukončení spojení, odmítnutí spojení, zpoždění odpovědi, implementace sliding window, zahlcení sítě a řešení. Aplikační rozhraní sockets: rozčlenění portů, nastavení vlastností schránek pomocí funkcí rozhraní, fcntl, ioctl, asynchronní V/V, slučování V/V, signály, superserver Internetu. Systém DNS: záznamy, návaznost na SMTP, protokol DNS. Principy multiplexování, multiplexní hierarchie, PDH, SDH, ATM. ATM a návaznost na LAN: LANE, klasické IP, MPOA, MPLS. Podpora QoS v sítích: RSVP, paketové sítě x ATM, IEEE 802.1p, Diff-Serv, MPLS, NBAR. Podpora multimediálních aplikací: Multicast, otázka adresace, IGMP, PIM, DVMRP. Směrování: RIP, RIP2, IGRP, EIGRP. Směrování: OSPF,EGP, BGP; stabilita sítí při směrování. Přístupové sítě: vytáčená linka, radiový spoj, pevná linka, ISDN, metropolitní sítě; administrativa spojená s připojením Technologie metropolitních sítí: DQDB, CATV, (FDDI, ATM, Gigabit Ethernet). Správa sítí pomocí protokolu SNMP a WBEM: SNMP1, SNMP2, SNMP3, RMON, RMON2, MIB, WWW rozhraní. Počítačové laboratoře: V rámci projektu se na cvičeních realizuje softwarová aplikace určená pro monitorováná sítě a měření jejich charakteristik

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner