456-0111/01 – Databázové a informační systémy III. (DAIS3)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty informatiky s novými poznatky a trendy v oblasti teorie a tvorby informačních systémů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět završuje 4-semestrovou sérii předmětů zaměřenou na databázové a informační systémy. Cílem předmětu je seznámit studenty informatiky s novými poznatky a trendy v oblasti teorie a praxe tvorby informačních systémů. Přednášky jsou zaměřeny na prostředí J2EE a .NET, objektové databázové systémy a geografické informační systémy. Ve cvičení budou prakticky procvičována témata související s tvorbou internetových databázových aplikací s využitím J2EE, .NET a PHP/MySQL. Dále proběhne také ukázka návrhu informačních systémů v prostředí Smallworld GIS a práce v prostředí objektové databáze.

Povinná literatura:

Hall, M.: Java servlety a stránky JSP. Neocortex, Praha, 2001. Laurini, R. - Thompson, D.: Fundamentals of Spatial Information Systems, Academic Press Limited, San Diego, 1993. Cattell, R. G. G., Barry, D.: The Object Database Standard: ODMG-2.0. Morgan Kaufmann, 1997. Smallworld GIS, referenční příručky.

Doporučená literatura:

Pokorný, J.: Databázová abeceda. Science, Veletiny, 1998. Drbal, P.: Objektově orientovaná analýza a návrh. Skriptum VŠE Praha, 1997. Dokumenty ODMG - http://www.odmg.org

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Architektury informačních systémů Pojem a význam architektury IS. Základní přístupy. Vícevrstvé architektury. Prezentační, aplikační a datová vrstva. Prezentační vrstva informačního systému Oddělení prezentace od aplikační logiky. Formáty prezentace na straně klienta - HTML, XML, WML, PDF, PostScript, RTF. Realizace na straně serveru - XSL, JSP. Aplikační vrstva informačního systému Aplikační servery. Technologie J2EE a Enterprise Java Beans. Architektura .NET Prostředí .NET, jazyková podpora, knihovny. Programovací jazyk C#. Technologie ASP.NET. Tvorba komponent. Datová vrstva informačního systému Nezávislý přístup k datům - standardy ODBC/JDBC. Architektura a použití ADO.NET. Aplikační rámce a knihovny Projekty Jakarta Struts a Apache Cocoon. Tvorba, instalace a konfigurace webových aplikací. Webové služby Princip webových služeb, protokol SOAP. Popis a vyhledávání webových služeb - WSDL, UDDI. Realizace webových služeb v prostředí Java (JAX-RPC) a .NET. Objektově orientované databáze Objektový datový model, porovnání s modelem relačním. Standard ODMG a jeho realizace. Jazyky pro definici dat a dotazování v prostředí objektových databází. Postrelační databázové systémy. Geografické informační systémy Historie GIS. Charakteristika GIS a jejich používání. Mapa a prostorové informace. Komponenty GIS. Datové struktury používané v GIS, vztahy mezi prostorovými daty, Organizace dat, vrstvy. Modely používané pro GIS Rastrový model, vektorový model - výhody a rozdíly. Quadtree. Terénní model. Triangulační model. Konverze dat. Prostorové dotazy. Sběr, zpracování a ukládání geografických dat Zdroje dat - přírodní zdroje, skenování, GPS, fotogrammetrie, remote sensing, ruční digitalizace, geokódování prostorových fotografií, satelitní snímky. Prostorová analýza dat. Prostorové interpolační techniky. Projekty: Přihlašování na zkoušky. Student je zapsán do několika předmětů a v těchto předmětech jsou vyhlašovány zkušební termíny. Aplikace zajistí možnost přihlášení studenta na zkoušku podle platných pravidel a umožní vytváření sestav se seznamy zapsaných studentů. Předběžný zápis do předmětů. Student má k dispozici předměty z předem sestaveného studijního plánu. Aplikace zajistí možnost výběru předmětů z tohoto plánu podle platných pravidel a umožní vytváření sestav se seznamy studentů zapsaných do jednotlivých předmětů. Zápis na cvičení. Student má k dispozici rozvrh výuky a seznam zapsných předmětů. Aplikace zajistí možnost výběru konkrétních hodin výuky podle platných pravidel a umožní vytváření sestav se seznamy studentů zapsaných na jednotlivé hodiny. Přihlašování k projektům. Student má k dispozici seznam zapsaných předmětů a témata projektů vyhlášených v jednotlivých předmětech. Aplikace studentovi zajistí možnost výběru témat podle platných pravidel a umožní vytváření sestav s přehledem vybraných témat pro studenty v jednotlivých předmětech. Elektronické zkoušení. Studentovi je ze seznamu otázek vygenerován test s volenými i tvořenými odpověďmi. Aplikace zajistí vyplnění testu studentem, jeho zhodnocení učitelem a umožní vytváření sestav s přehledem výsledků studentů v jednotlivých testech. Anketa k hodnocení výuky. Student má k dispozici seznam zapsaných předmětů a vyučujících, kteří v těchto předmětech učí. Aplikace zajistí studentům možnost vyplnění ankety k obsahu a formě výuky v předmětech a k úrovni výuky vyučujících a umožní vytváření sestav s přehledy pro konkrétní předměty a vyučující. Počítačové laboratoře: Úvod Seznámení s prostředím a základními nástroji dostupnými pro cvičení. Zadání semestrálního projektu. Použití systému Ant pro správu projektů. Java Server Pages Vytvoření jednoduché webové aplikace. Prezentace XML dat v různých formátech. XSL transformace Návrh šablon pro transformaci XML dat, začlenění do aplikace. Rozhraní JDBC Prezentace dat z databáze MySQL, vkládání a aktualizace dat. Enterprise Java Beans Realizace session a entity beanu. Aplikace v prostředí Jakarta Struts Tvorba jednoduché aplikace, její instalace a konfigurace v aplikačním serveru. Webové služby Vytvoření webové služby v prostředí JAX-RPC, realizace klientské aplikace. Programovací jazyk C# Demonstrace specifických vlastností jazyka na jednoduchých příkladech. Přístup k datům v ADO.NET Konfigurace datových zdrojů ODBC, ukázka přístupu k datům s využitím modelu ADO.NET. Webové aplikace v ASP.NET Vytvoření jednoduché aplikace v ASP.NET, ukázka možností podporovaných programovacích jazyků. Geografické informační systémy Ukázka práce v prostředí Smallworld GIS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku