456-0113/01 – Internetové technologie (INT)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Roman Szturc, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Roman Szturc, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s technologiemi využívanými v prostředí sítě Internet.

Vyučovací metody

Anotace

S nebývalým rozvojem Internetu narůstá množství technologií, které umožňují jeho pronikání do nejrůznějších oblastí lidské činnosti. V rámci předmětu Internetové technologie získají studenti přehled o technologiích, které umožňují uživatelům vzájemnou komunikaci v reálném čase, vyhledávat požadované informace, elektronické obchodování, atd. Předmět neopomíjí ani technologie dovolující přístup k Internetu prostřednictvím mobilních zařízení. Zvláštní pozornost je věnována otázkám bezpečnosti, což je nezbytný předpoklad pro tvorbu aplikací pracujících s citlivými daty uživatele (hesla, čísla kreditních karet, ...).

Povinná literatura:

J. Ablan, Developing Intranet Applications with Java R. Worden: XML E-Business Standards: Promise and Pitfalls http://www.xml.com/pub/2000/01/ebusiness M. Albers, C. M. Jonker, M. Karami, J. Treur: An Electronic Market Place: Generic Agent Models, Ontologies and Knowladge http://www.cs.vu.nl/~wai/Papers/PAAM99.market.ps World Wide Web Consorcium, Extensible Markup Language (XML) http://www.w3.org/XML/ Sun Microsystems, Inc., Java Technology and XML, http://java.sun.com/xml/ The ht://Dig Group, ht://Dig -- Internet Search Engine Software, http://www.htdig.org Wireless Application Protocol Forum Ltd., WAP Forum Specifications, http://www.wapforum.org/ Sun Microsystems, Inc., Java Commerce Toolkit, http://www.javasoft.com/products/commerce/ Squid Web Proxy Cache, http://www.squid-cache.org/

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Struktura sítě Internet, URI (URL, URN), modely komunikace (peer-to-peer, client-server), model n-vrstvé aplikace. Model služby WWW, zásady tvorby WWW dokumentů. Architektura WWW. Protokol http, proxy server. Tvorba dynamických dokumentů v prostředí WWW Dynamický dokument, vykonávání kódu na straně serveru (Perl, PHP, JSP, ASP), vykonávání kódu na straně klienta (JavaScript, Applet, ActiveX). XML jako meta-jazyk, XML dokument (elementy, atributy, entity, komentáře), popis struktury XML dokumentu pomocí specifikace (DTD, XSchema). Technologie spojené s XML. Výběr prvků XML dokumentů s požadovanými vlastnostmi (XPath), vytváření vazeb mezi XML dokumenty (XLink). Tvorba dynamických XML dokumentů. Transformace z XML do XML (XSLT), prostředky pro přístup k externím datovým zdrojům (SQL). Manipulace s XML dokumentem na úrovni programovacích jazyků (DOM a SAX). Certifikáty a certifikační autority. Struktura certifikátu, certifikační autorita, vystavování a ověřování certifikátů, správa certifikátů. Zabezpečené kanály, hybridní kryptografie, bezpečná výměna klíčů, protokoly pro bezpečnou komunikaci (ssl, ssh). Elektronické obchodování komponentový a referenční model, struktura průmyslu spojeného s elektronickým obchodováním, protokol SET. Mobilními zařízení dynamická konfigurace sítě mobilních zařízení, protokoly umožňující provozování základních služeb Internetu na mobilních zařízeních. Prostředky pro zjišťování polohy mobilních zařízení. Principy návrhu aplikací pro mobilní zařízení. Vyhledávací stroje, funkcionalita vyhlédavacích strojů (katalog, robot, hybrid, meta-search), typická architektura vyhledávacích serverů. LDAP adresáře, informační model, vyhledávání informací v LDAP adresáři, filtrování, zabezpečení dat v LDAP adresáři.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku