456-0113/01 – Internet technologies (INT)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantorIng. Roman Szturc, Ph.D.Subject version guarantorIng. Roman Szturc, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Expansion of Internet implies grow of technologies which enable its leaking into different domains of human activities. The Internet Technology course introduces to students technologies enabling real-time communication, information searching, e-business, and the like. The course does not omit technologies arising in accordance with mobile devices, such as mobile phones and hand-helds. Especial attention is applied to security, as a key point of e-commerce applications manipulating with sensitive data.

Compulsory literature:

J. Ablan, Developing Intranet Applications with Java R. Worden: XML E-Business Standards: Promise and Pitfalls http://www.xml.com/pub/2000/01/ebusiness M. Albers, C. M. Jonker, M. Karami, J. Treur: An Electronic Market Place: Generic Agent Models, Ontologies and Knowladge http://www.cs.vu.nl/~wai/Papers/PAAM99.market.ps World Wide Web Consorcium, Extensible Markup Language (XML) http://www.w3.org/XML/ Sun Microsystems, Inc., Java Technology and XML, http://java.sun.com/xml/ The ht://Dig Group, ht://Dig -- Internet Search Engine Software, http://www.htdig.org Wireless Application Protocol Forum Ltd., WAP Forum Specifications, http://www.wapforum.org/ Sun Microsystems, Inc., Java Commerce Toolkit, http://www.javasoft.com/products/commerce/ Squid Web Proxy Cache, http://www.squid-cache.org/

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Struktura sítě Internet, URI (URL, URN), modely komunikace (peer-to-peer, client-server), model n-vrstvé aplikace. Model služby WWW, zásady tvorby WWW dokumentů. Architektura WWW. Protokol http, proxy server. Tvorba dynamických dokumentů v prostředí WWW Dynamický dokument, vykonávání kódu na straně serveru (Perl, PHP, JSP, ASP), vykonávání kódu na straně klienta (JavaScript, Applet, ActiveX). XML jako meta-jazyk, XML dokument (elementy, atributy, entity, komentáře), popis struktury XML dokumentu pomocí specifikace (DTD, XSchema). Technologie spojené s XML. Výběr prvků XML dokumentů s požadovanými vlastnostmi (XPath), vytváření vazeb mezi XML dokumenty (XLink). Tvorba dynamických XML dokumentů. Transformace z XML do XML (XSLT), prostředky pro přístup k externím datovým zdrojům (SQL). Manipulace s XML dokumentem na úrovni programovacích jazyků (DOM a SAX). Certifikáty a certifikační autority. Struktura certifikátu, certifikační autorita, vystavování a ověřování certifikátů, správa certifikátů. Zabezpečené kanály, hybridní kryptografie, bezpečná výměna klíčů, protokoly pro bezpečnou komunikaci (ssl, ssh). Elektronické obchodování komponentový a referenční model, struktura průmyslu spojeného s elektronickým obchodováním, protokol SET. Mobilními zařízení dynamická konfigurace sítě mobilních zařízení, protokoly umožňující provozování základních služeb Internetu na mobilních zařízeních. Prostředky pro zjišťování polohy mobilních zařízení. Principy návrhu aplikací pro mobilní zařízení. Vyhledávací stroje, funkcionalita vyhlédavacích strojů (katalog, robot, hybrid, meta-search), typická architektura vyhledávacích serverů. LDAP adresáře, informační model, vyhledávání informací v LDAP adresáři, filtrování, zabezpečení dat v LDAP adresáři.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner