456-0115/01 – Security of information technologies (BIT)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantorRNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Course goal is to introduce a wide IT and data security problems.

Teaching methods

Summary

Course goal is to introduce a wide IT and data security problems. It provides an explanation of basic contents of IT security. It focuses on the cryptography, on computer applications, networks and storage systems security, course contains a survey of standards and covers legislative aspects of IT security.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úvod do problematiky bezpečnosti informací a informačních technologií. Základní pojmy z bezpečnosti IT. Cíle, funkce, mechanismy, hrozby, útoky, rizika, zranitelná místa, bezp. opatření. Základní pojmy kryptografie. Role kryptografie v bezpečnosti, terminologie, přehled dnes používaných kryptografických systémů. Metody a typy útoků. Klasická kryptografie. Stručný pohled do historie, některé příklady. Symetrická kryptografie (systémy s tajným klíčem). Základní pojmy, vlastnosti, způsoby použití, příklady symetrických algoritmů (Fiestel, DES ), jejich činnost, slabiny. Asymetrická kryptografie (systémy s veřejným klíčem). Základní pojmy, vlastnosti, způsoby použití, příklady algoritmů (RSA, ELGamal,..), jejich činnost, slabiny. Správa kryptografických klíčů. relevantní standardy a protokoly. Délka klíče, generování, manipulace, distribuce klíčů, výměna klíčů (Diffie-Hellman). Autentizace a identifikace, nepopiratelnost. Autentizační protokoly. MAC. Digitální podpis, hash funkce, certifikát, certifikační autorita. DSS. Úvod do kryptoanalýzy. Programy ohrožující bezpečnost. Bezpečnost v operačních systémech. Modely bezpečnosti, Bell-LaPadula, implementace bezpečnostních modelů (referenční monitor, víceúrovňové modely ). Metody ochrany obecných objektů, souborů. Bezpečnost v počítačových sítích. Bezpečnostní koncepce, autentizace, distribuce klíčů, některé důležité protokoly (Kerberos, ISO/IEC..), bezpečnost v sítích LAN, WAN, Firewalls, bezpečnost elektronické pošty (PEM, PGP, S/MIME), SSL. Bezpečnost databázových a informačních systémů. Úvod: spolehlivost a integrita, senzitivní data, odvoditelnost. Problematika bezpečnosti v distribuovaných a objektově-orientovaných databázích. Bezpečnost administrace automatizovaných IS. Kritéria, metodika a standardy pro hodnocení bezpečnosti, (týkající se všech kapitol). Standardy pro hodnocení bezpečnosti (ITSEC, ITSEM, Common Criteria, ISO 9000 .). Právní aspekty ochrany informací (autorský zákon, zákon o elektronickém podpisu ), počítačová kriminalita.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner