456-0116/01 – Modelling and Simulation (MaS)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úvod do modelování a simulace systémů Úvod do teorie systémů, základní pojmy Rozdělení modelů Tvorba a ověřování správnosti modelů: kvalifikace, validizace (oblast validity), verifikace Přehled pojmů z teorie pravděpodobnosti a statistiky: definice pravděpodobnosti, náhodné veličiny,limitní věty, náhodné procesy, matematická statistika Generování a ověřování náhodných veličin, metody testování, transformace náhodných čísel Numerické metody užívané v simulaci spojitých systémů Numerické metody užívané v simulaci diskrétních systémů Systémy hromadné obsluhy Algoritmizace statických a dynamických modelů systémů hromadné obsluhy Využití analytických modelů SHO Modelování číslicových systémů Diskrétní simulační jazyky, algoritmy orientované na události, aktivity a procesy Paralelní procesy a simulace Úvod do metodologie simulace systémů Počítačové laboratoře: Pojmy modelováni, systém, model, cíl modelu, modelování na počítačích, simulace, simulační model, historie modelování, aplikační spektrum Důsledky teorie systémů v praxi: univerzum, časová množina, okolí systému, klasifikace prvků, vazba prvků v systému, chování systémů Modely diskrétní, spojité a kombinované, aplikační spektrum Typy modelů, užitečnost modelů, cíle modelu, vymezení experimentálního rámce, ověřování věrohodnosti modelu na různé úrovni abstrakce: kvalifikace, validizace (oblast validity), verifikace Zákony rozdělení pravděpodobnosti Generování rovnoměrného rozdělení - pseudonáhodná čísla, transformace náhodných čísel na hodnoty náhodných veličin, další metody generování náhodných rozdělení Jednoduché systémy pro simulaci spojitých systémů, jejich aplikace na příkladech Metoda Monte Carlo, přesnost a rozptyl výsledků, některé aplikace Specifické rysy SHO, algoritmizace statických a dynamických modelů systémů hromadné obsluhy Aplikace Kendallovy klasifikace Příklady modelování číslicových systémů Řešení jednoduché úlohy z oblasti hromadné obsluhy Porovnaní simulačních jazyků pro nespojitou simulaci(GPSS, Simula 67, SOL, SIMSCRIPT, Q-GERT, SIMAN, GASP IV, DYNAMO, MOR DS Dohoda o pojmu simulace systémů)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner