456-0116/01 – Modelování a simulace (MaS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést posluchače do prostředí popsaného prostředky teorie systémů, naučit ho vytvářet modely spojitých a diskrétních systémů a řešit adekvátními či dostupnými prostředky. Seznámí se s praktickými důsledky metodologie simulace systémů pro práci s dynamickými modely.

Vyučovací metody

Anotace

Posluchač se seznámí se základními principy vytváření modelů, jak ve spojitém tak především v diskrétním čase, s metodami a prostředky pro práci s nimi, tj. se simulací. Absolvent předmětu získá základní znalosti o vytváření dynamických modelů se spojitým nebo diskrétním časem, seznámí se s metodologií a s metodami používanými pro řešení. Na příkladech se seznámí s praktickým uplatněním těchto postupů.

Povinná literatura:

Rábová a kol.: Modelování a simulace, Neuschl a kol.: Modelovanie a simulácia, Hušek, Lauber: simulační modely, Sylaby

Doporučená literatura:

Rábová Z. a kol.: Modelování a simulace, VUT Brno 1992 Noskievič P.: Modelování a identifikace systémů, Ostrava 1999 Hušek R. - Lauber J.: Simulační modely, Praha 1987 Neuschl Š.: Modelovanie a simulácia, Bratislava - Praha 1998 Cingel V.: Modelovanie a simulácia na PC, Praha 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do modelování a simulace systémů Úvod do teorie systémů, základní pojmy Rozdělení modelů Tvorba a ověřování správnosti modelů: kvalifikace, validizace (oblast validity), verifikace Přehled pojmů z teorie pravděpodobnosti a statistiky: definice pravděpodobnosti, náhodné veličiny,limitní věty, náhodné procesy, matematická statistika Generování a ověřování náhodných veličin, metody testování, transformace náhodných čísel Numerické metody užívané v simulaci spojitých systémů Numerické metody užívané v simulaci diskrétních systémů Systémy hromadné obsluhy Algoritmizace statických a dynamických modelů systémů hromadné obsluhy Využití analytických modelů SHO Modelování číslicových systémů Diskrétní simulační jazyky, algoritmy orientované na události, aktivity a procesy Paralelní procesy a simulace Úvod do metodologie simulace systémů Počítačové laboratoře: Pojmy modelováni, systém, model, cíl modelu, modelování na počítačích, simulace, simulační model, historie modelování, aplikační spektrum Důsledky teorie systémů v praxi: univerzum, časová množina, okolí systému, klasifikace prvků, vazba prvků v systému, chování systémů Modely diskrétní, spojité a kombinované, aplikační spektrum Typy modelů, užitečnost modelů, cíle modelu, vymezení experimentálního rámce, ověřování věrohodnosti modelu na různé úrovni abstrakce: kvalifikace, validizace (oblast validity), verifikace Zákony rozdělení pravděpodobnosti Generování rovnoměrného rozdělení - pseudonáhodná čísla, transformace náhodných čísel na hodnoty náhodných veličin, další metody generování náhodných rozdělení Jednoduché systémy pro simulaci spojitých systémů, jejich aplikace na příkladech Metoda Monte Carlo, přesnost a rozptyl výsledků, některé aplikace Specifické rysy SHO, algoritmizace statických a dynamických modelů systémů hromadné obsluhy Aplikace Kendallovy klasifikace Příklady modelování číslicových systémů Řešení jednoduché úlohy z oblasti hromadné obsluhy Porovnaní simulačních jazyků pro nespojitou simulaci(GPSS, Simula 67, SOL, SIMSCRIPT, Q-GERT, SIMAN, GASP IV, DYNAMO, MOR DS Dohoda o pojmu simulace systémů)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku