456-0117/01 – Advanced Simulation of Systems (VPS)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2001/2002
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Metodologie simulace (Paradigma simulace a metodologie vědy, aplikace při výstavbě modelů, synergie) Přesnost simulačních experimentů (Časová náročnost, přesnost výsledků) Metody Monte Carlo (Přesnost, časová náročnost, uplatnitelnost) Plánování simulačních experimentů (Věrohodnost modelů, navrhování simulačních experimentů, analýza výsledků) Vyhodnocování simulačních experimentů (Úloha statistiky pro vyhodnocování experimentů, určování základních statistik, histogramy, regrese a korelace) Estimace hustoty pravděpodobnosti (Neparametrické metody statistiky, jádrové odhady) Využití neparametrických metod (Vyhodnocování malých souborů měření a výsledků simulačních experimentů) Metody redukce rozptylu (metody redukce rozptylu: antitetické veličiny, stratifikované výběry, řídicí veličina) Řešení některých PDR metodami spojité simulace (Metoda přímek, pomocné zavedení času) Řešení PDR metodou Monte Carlo (Pravděpodobnostní model, přesnost, časová náročnost) Projektování a řízení výstavby složitých modelů Simulátory a trenažéry (Simulátory rozsáhlých a drahých, případně nebezpečných zařízení (letadla, velké stroje, jaderné elektrárny), vojenské simulátory (zbraňové, taktické a strategické), simulátory dříve neetických postupů) Case study z oblasti diskrétní simulace Case study z oblasti spojité simulace (Výměník tepla, plošný tranzistor) Cvičení: Cvičení bezprostředně navazuje na přednášky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner