456-0117/01 – Vybrané problémy simulace (VPS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2001/2002
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studenta o spektru aplikací simulace systémů zejména na případových studiích, seznámit ho s pokroky v této oblasti, prohloubit jeho znalosti metodiky a metodologie.

Vyučovací metody

Anotace

Posluchač se seznámí převážně s aplikací metod modelování a simulace na konkrétních úlohách, rozšíří si znalosti metodické a metodologické a z oblasti navrhování experimentů s modely. Absolvent předmětu si rozšíří znalosti o další metody a o praxi modelování spojitých i nespojitých systémů, zejména z oblasti navrhování a vyhodnocování simulačních experimentů. Seznámí se se spektrem aplikací na několika případových studiích.

Povinná literatura:

Rábová a kol.: Modelování a simulace, Neuschl a kol.: Modelovanie a simulácia, Hušek - Lauber: simulační modely, Antoch - Vorlíčková: Vybrané metody statistické analýza dat, Sylaby

Doporučená literatura:

Rábová Z. a kol.: Modelování a simulace, VUT Brno 1992 Kuneš J. - Vavroch O. - Franta V.: Základy modelování, Praha 1989 Noskievič P.: Modelování a identifikace systémů, Ostrava 1999 Kindler E.: Simulační programovací jazyky, Praha 1979 Cingel V.: Modelovanie a simulácia na PC, Praha 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Metodologie simulace (Paradigma simulace a metodologie vědy, aplikace při výstavbě modelů, synergie) Přesnost simulačních experimentů (Časová náročnost, přesnost výsledků) Metody Monte Carlo (Přesnost, časová náročnost, uplatnitelnost) Plánování simulačních experimentů (Věrohodnost modelů, navrhování simulačních experimentů, analýza výsledků) Vyhodnocování simulačních experimentů (Úloha statistiky pro vyhodnocování experimentů, určování základních statistik, histogramy, regrese a korelace) Estimace hustoty pravděpodobnosti (Neparametrické metody statistiky, jádrové odhady) Využití neparametrických metod (Vyhodnocování malých souborů měření a výsledků simulačních experimentů) Metody redukce rozptylu (metody redukce rozptylu: antitetické veličiny, stratifikované výběry, řídicí veličina) Řešení některých PDR metodami spojité simulace (Metoda přímek, pomocné zavedení času) Řešení PDR metodou Monte Carlo (Pravděpodobnostní model, přesnost, časová náročnost) Projektování a řízení výstavby složitých modelů Simulátory a trenažéry (Simulátory rozsáhlých a drahých, případně nebezpečných zařízení (letadla, velké stroje, jaderné elektrárny), vojenské simulátory (zbraňové, taktické a strategické), simulátory dříve neetických postupů) Case study z oblasti diskrétní simulace Case study z oblasti spojité simulace (Výměník tepla, plošný tranzistor) Cvičení: Cvičení bezprostředně navazuje na přednášky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku