456-0118/01 – Dokumentografické informační systémy (DGIS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Václav Snášel, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SNA57 prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout základní orientaci ve velmi široké problematice informačních technologií.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout základní orientaci ve velmi široké problematice informačních technologií. Studentům budou prezentovány základní pojmy z oblasti DIS. Vyhledávání a výběr dat z textových databází. Architektura dokumentografických informačních systémů. Důraz bude kladen na schopnost aplikace teoretických znalostí při řešení praktických problémů. V průběhu ročníkové práce budou studenti ověřovat vzbrané části teorie pomocí experimetů.

Povinná literatura:

J.Pokorný, V.Snášel, D.Húsek.Dokumentografické informační systémy. Karolinum, Skriptum MFF UK Praha, 1998, ISBN 80-7184-764-X. pp 158. B.Melichar. Textové informační systémy. Skriptum ČVUT, Praha 1994. R. Baeza-Yates, B. Ribeiro-Neto. Modern Information Retrieval. Addison Wesley 1999.

Doporučená literatura:

R.R.Korfhage. Information Storage and Retrieval. Wiley Computer Publishing. 1997. I.H.Witten, A.Moffat. T.C.Bell. Managing Gigabytes: Compressing and Indexing Document and Images. Van Nostrand Reinhold 1994.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do problematiky informačních systémů. Historie a vývoj vyhledávání v textech. Rozdíly mezi faktografickými a dokumentografickými IS. Algoritmy pro přesné vyhledávání v textech. Triviální algoritmus. Algoritmy pro dopředné vyhledávání. Knuth-Morris-Prattův algoritmus. Aho-Corasickové algoritmus. Vyhledávání regulárních výrazů konečnými automaty. Algoritmy pro nesousměrné vyhledávání. Algoritmus Boyer-Moorův. Algoritmus Commentz-Walterové. Vyhledávací strategie v DIS. Vektorový model Pravděpodobnostní strategie Rozšířená booleovská logika Latentní sémantika Neuronové sítě Genetické algoritmy Fuzzy množiny Dokumentografické informační systémy. Booleovskéké DIS. Vektorové IS. Signaturové metody. Řetězené a vrstvené kódování signatur. Indexace dokumentů. Automatická indexace dokumentů. Výběr indexačních termů. Stanovení důležitosti termu. Implementace indexových systémů. Hypertextové systémy. Textové a multimediální systémy. Semistrukturované dokumenty (SGML, HTML, XML) Indexování multimediálních dat, Extrakce vlastností Vyhledávání na Webu. Měření webu Modelování webu Vyhledávání pomocí agentů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku