456-0118/01 – Documentation systems (DGIS)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantorprof. RNDr. Václav Snášel, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SNA57 prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je poskytnout základní orientaci ve velmi široké problematice informačních technologií.

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

R.R.Korfhage. Information Storage and Retrieval. Wiley Computer Publishing. 1997. I.H.Witten, A.Moffat. T.C.Bell. Managing Gigabytes: Compressing and Indexing Document and Images. Van Nostrand Reinhold 1994.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úvod do problematiky informačních systémů. Historie a vývoj vyhledávání v textech. Rozdíly mezi faktografickými a dokumentografickými IS. Algoritmy pro přesné vyhledávání v textech. Triviální algoritmus. Algoritmy pro dopředné vyhledávání. Knuth-Morris-Prattův algoritmus. Aho-Corasickové algoritmus. Vyhledávání regulárních výrazů konečnými automaty. Algoritmy pro nesousměrné vyhledávání. Algoritmus Boyer-Moorův. Algoritmus Commentz-Walterové. Vyhledávací strategie v DIS. Vektorový model Pravděpodobnostní strategie Rozšířená booleovská logika Latentní sémantika Neuronové sítě Genetické algoritmy Fuzzy množiny Dokumentografické informační systémy. Booleovskéké DIS. Vektorové IS. Signaturové metody. Řetězené a vrstvené kódování signatur. Indexace dokumentů. Automatická indexace dokumentů. Výběr indexačních termů. Stanovení důležitosti termu. Implementace indexových systémů. Hypertextové systémy. Textové a multimediální systémy. Semistrukturované dokumenty (SGML, HTML, XML) Indexování multimediálních dat, Extrakce vlastností Vyhledávání na Webu. Měření webu Modelování webu Vyhledávání pomocí agentů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner