456-0305/01 – Diagnostika počítačů (DGP)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Karel Vlček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Vlček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIL051 Ing. Martin Milata
VLC25 prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s teoretickými i praktickými postupy hledání poruch a vytváření testovacích programů. Absolvent získá orientaci v metodikách diagnostiky a návrhu testovacích postupů číslicových systémů. Zvláštní pozornost je věnována návrhu diagnostiky zákaznických obvodů navržených jako periferie počítačů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vznik diagnostiky počítačů se datuje stejným okamžikem jako vznik návrhu obvodů počítačů. Testování je praktická činnost diagnostiky, je nezbytná ke stanovení příčiny poruchy ze zjištěných chyb. Zvyšující se složitost obvodů číslicových počítačů vede k nutnosti používat sofistikované postupy testování. Přehled metod testování polovodičových pamětí je doplněn o statistické vyhodnocení četnosti poruch a efektivitu zachycení chyb při testech. V této souvislosti jsou uvedeny specifické požadavky na konstrukci testerů pro testování pametí. Zvláštní kapitola se pak zabývá testováním dynamických parametrů pamětí. V souvislosti s paměťmi je proveden výklad průběžné metod diagnostiky, která má za cíl provádět opravu chyb kódovým zabezpečením zapsaných souborů.

Povinná literatura:

Hlavička J., Kottek E., Zelený J.: Diagnostika elektronických číslicových obvodů. SNTL/ALFA (1982). Drábek, V.: Spolehlivost a diagnostika. Praha (1986). Hlavička, J., Racek, S., Golan P., Blažek, T.: Číslicové systémy odolné proti poruchám. Vydavatelství ČVUT Praha, (1992), ISBN 80-01-00852-5 Hlavička J. a kol.: Diagnostika mikroprocesorových systémů. ČSVTS, sv. 8, díl 1, (1985).

Doporučená literatura:

Schoen, J. M.: Performance and Fault Modelling with VHDL. Prentice Hall (1992). Vlček, K.: Komprese a kódová zabezpečení v multimediálních komunikacích, BEN Technická literatura, Praha (2000), ISBN 80-86056-68-6 Vlček, K., Musil, V.: Diagnostika počítačů. Ediční středisko VŠB Technická universita, Ostrava (2001) Musil, V., Vlček, K.: Diagnostika elektronických obvodů. Ústav mikroelektroniky FEI VUT v Brně (1998)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Zpracování semestrálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy diagnostiky. Druhy poruch v číslicových systémech. Generování testů pro číslicové obvody. Intuitivní zcitlivění cesty. D-algoritmus: přenos, průnik, konzistence. Booleovské diference. Vestavěné diagnostické prostředky. Hraniční testování - BST (Boundary-Scan Testing). Programovací jazyky pro BST. Zkoušeče, kategorizace na typy, hlavní funkční bloky. Technika hledání poruch. Vestavěné diagnostické prostředky. Testování pamětí - modely poruch. Testování mikroprocesorů. Diagnostika pomocí vývojových systémů. Směry dalšího rozvoje testovací techniky. Cvičení: Ve cvičeních jsou počítány příklady na zjišťování přítomnosti poruch, jsou generovány pseudonáhodné testovací vektory a vyhodnocovány případové studie pro pokrytí testem u různých typů číslicových obvodů a systémů Projekty: Projekt: vytvoření metody testování středně složité jednotky počítače. Počítačové laboratoře: Počítačová cvičení jsou prováděna na počítačové učebně, kde jsou řešeny příklady a spouštěny simulace vybraných experimentů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2007/2008 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní