456-0307/01 – Distribuované objektové systémy (DOS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Petr Grygárek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Grygárek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY72 Ing. Petr Grygárek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí programovat distribuované aplikace s použitím technologií CORBA, EJB a RMI a porozumí možnostem interoperability mezi těmito technologiemi.

Vyučovací metody

Anotace

S rozvoje Internetu vzrůstá poptávka po distribuovaných aplikacích založených na objektově orientovaném přístupu. Tyto aplikace dovolí využít výpočetního výkonu heterognního prostředí. Pro umožnění efektivní tvorby takovýchto aplikací a zajištění jejich interoperability byly vyvinuty (a stále se vyvíjejí) určité architektury a standardy, s nimiž budou v tomto předmětu studenti seznámeni.

Povinná literatura:

The Common Object Request Broker: Architecture and Specification, Object Management Group, http://www.omg.org RMI - Remote Method Invocation, Sun Microsystems, Inc., http://www.javasoft.com Enterprise Javabeans.Sun Microsystems, Inc., http://www.javasoft.com

Doporučená literatura:

Grygárek, P.: Syllaby předmětu Distribuované objektové systémy, http://www.cs.vsb.cz/grygarek/dosys

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: V polovině semestru kontrola rozpracovanosti projektu a jeho předběžná prezentace Kontrola a hodnocení průběžně řešených samostatných úloh Podmínky udělení zápočtu: Předběžná i finální prezentace semestrálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Distribuované objekty - definice, smysl, způsoby použití. Srovnání s paralelními systémy. Prostředky pro komunikaci distribuovaných objektů na úrovni OS. Specifika komunikace mezi objekty v poruchovém distribuovaném prostředí, sémantiky volání. Standard Remote Procedure Call (RPC/XDR). Principy, reprezentace dat. Request broker. Volání mezi adresovými prostory (lokální a vzdálená). Stuby, servanty, skeletony. Implementace objektů serverů a klientů, objektové adaptéry, interface. Architektura CORBA. Jazyk IDL. Gramatika, datové typy. Popis interface: atributy, operace a jejich argumenty, dědičnost, výjimky. Jazyková mapování IDL. Mapovánání na jazyk Java. Mapovánání IDL na jazyky C++ a C. Správa paměti. Vlastnictví paměti , dynamické alokace, předávání vlastnictví paměti mezi aplikací a ORB. Interface pro dynamická volání (Dynamic Invocation Interface). Interface Repository - koncepce, správa, rozhraní a postupy pro zjišťování struktury uložeených IDL definic ORB Interface - softwarové rozhraní CORBA ORB. Adaptér objektů. Registrace implementací objektů, servant, aktivace objektů. Portable Object Adapter (POA) Interoperabilita objektových systémů. Protokoly GIOP, IIOP. Spolupráce různých ORB. JAVA Remote Method Invocation (RMI). Interface. Předávání parametrů odkazem a hodnotou. Aktivátory objektů. Integrace RMI a CORBA Architektura Enterprise Javabeans. Aplikační server. Architektura Component Object Model (COM a DCOM) Projekty: Vytvoření distribuovaného objektového systému s použitím některé z diskutovaných technologií. Práce ve skupinách 2-4 studentů, podle rozsahu konkrétního zadání. Počítačové laboratoře: Seznámení s příklady (ukázkovými programy) na použití jednotlivých technologií distribuovaných objektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (1801R001) Informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku