456-0307/01 – Distributed Objects Systems (DOS)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantorIng. Petr Grygárek, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Grygárek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GRY72 Ing. Petr Grygárek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

With the grow of the Internet many object-based applications are required to be distributed among many independent computers. A lot of standards and technologies were developed to ensure component interoperability and production efficiency of such applications. The purpose of the course is to make students familiar with the most common technologies of distributed object applications.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: V polovině semestru kontrola rozpracovanosti projektu a jeho předběžná prezentace Kontrola a hodnocení průběžně řešených samostatných úloh Podmínky udělení zápočtu: Předběžná i finální prezentace semestrálního projektu

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Distribuované objekty - definice, smysl, způsoby použití. Srovnání s paralelními systémy. Prostředky pro komunikaci distribuovaných objektů na úrovni OS. Specifika komunikace mezi objekty v poruchovém distribuovaném prostředí, sémantiky volání. Standard Remote Procedure Call (RPC/XDR). Principy, reprezentace dat. Request broker. Volání mezi adresovými prostory (lokální a vzdálená). Stuby, servanty, skeletony. Implementace objektů serverů a klientů, objektové adaptéry, interface. Architektura CORBA. Jazyk IDL. Gramatika, datové typy. Popis interface: atributy, operace a jejich argumenty, dědičnost, výjimky. Jazyková mapování IDL. Mapovánání na jazyk Java. Mapovánání IDL na jazyky C++ a C. Správa paměti. Vlastnictví paměti , dynamické alokace, předávání vlastnictví paměti mezi aplikací a ORB. Interface pro dynamická volání (Dynamic Invocation Interface). Interface Repository - koncepce, správa, rozhraní a postupy pro zjišťování struktury uložeených IDL definic ORB Interface - softwarové rozhraní CORBA ORB. Adaptér objektů. Registrace implementací objektů, servant, aktivace objektů. Portable Object Adapter (POA) Interoperabilita objektových systémů. Protokoly GIOP, IIOP. Spolupráce různých ORB. JAVA Remote Method Invocation (RMI). Interface. Předávání parametrů odkazem a hodnotou. Aktivátory objektů. Integrace RMI a CORBA Architektura Enterprise Javabeans. Aplikační server. Architektura Component Object Model (COM a DCOM) Projekty: Vytvoření distribuovaného objektového systému s použitím některé z diskutovaných technologií. Práce ve skupinách 2-4 studentů, podle rozsahu konkrétního zadání. Počítačové laboratoře: Seznámení s příklady (ukázkovými programy) na použití jednotlivých technologií distribuovaných objektů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801R001) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.