456-0311/01 – Geografické informační systémy (GIS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětuIng. Jan Gaura, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Gaura, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAU01 Ing. Jan Gaura, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen zpracovávat data spojená s prostorovou složkou a bude se orientovat v základních úlohách spojených s prací v oblasti geografických informačních systémů. Student se naučí data získávat, analyzovat a prezentovat. Student bude znát metody analýzy dat s prostorovou složkou na současných problémech z oblastí dálkového průzkumu Země, dopravy a státní správy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Geografické informační systémy (GIS) představují oblast, která je dnes využívána v mnoha různých aplikacích. Kurz je zaměřen na seznámení se se způsoby získání, zpracování a analýzy dat v GIS. Představeny budou techniky zpracování nejobvyklejších druhů prostorových dat, analytické nástroje a techniky pro jejich analýzu a v neposlední řadě způsoby vizualizace typické pro GIS. Bude představena cesta jak zpracovat data z podoby tzv. surových dat, přes jejich analýzu, ukládání, až po výslednou vizualizaci koncovému uživateli. Kurz se též bude zabývat technikami vizualizace dat v prostředí Internetu.

Povinná literatura:

Worboys, M., Duckham, M.: GIS: A Computing Perspective, CRC, 2004 Laurini, R., Thompson, D.: Fundamentals of Spatial Information Systems, Academic Press Samet, H.: Design and Analysis of Spatial Data Structures, Addison-Wesley, 1990 Burrough, P., McDonnell, R.: Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press, 1998 Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe. Computer Press, Praha, 1998

Doporučená literatura:

Sylaby přednášek na webovských stránkách předmětu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Semestrální projekt - 20 bodů; úloha v prostředí GIS GRASS (případně jiném GIS). Referát na vybrané (dopředu domluvené) téma - 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základy GIS, pojmy a historie GIS, přehled nauk o Zemi. 2. Kartografie, souřadnicové systémy, převody mezi souřadnicovými systémy, nejpoužívanější české a světové systémy. 3. Reprezentace prostorových dat, prostorové modely. 4. Rastrová reprezentace prostorových dat. 5. Vektorová reprezentace prostorových dat. 6. Pořizování dat, zdroje geodat. Zpracování a použití primárních a sekundárních zdrojů prostorových dat. 7. Vizualizace geodat. 8. Reprezentace prostorových informací v relační databázi (Spatial SQL). 9. Metody dálkového průzkumu Země, představení aktivních a pasivních systémů. 10. Globální poziční systémy (GPS, GLONASS, Galileo), technická realizace, použití a aplikace. Cvičení: http://wiki.cs.vsb.cz/index.php/GIS:Exercises/cz Projekty: Úprava funkcí v prostředí GIS GRASS, transformace dat. Počítačové laboratoře: 1. Získávání geodat, transformace získaných dat. 2. Editace získaných geodat, vytváření přibližných map na základě získaných údajů a kombinací dostupných sekundárních geodat. 3. Instalace GIS GRASS, propojení s demo daty. 4. Seznámení se s prostředím GIS GRASS. 5. Úlohy s rastrovými daty. 6. Úlohy s vektorovými daty. 7. Sestavení nové mapy pomocí různých funkcí GIS GRASS. 8. Vizualizace prostorových dat napojením GIS GRASS na QGIS. 9. Práce s prostorovými daty uloženými v relační databázi (Spatial SQL). 10. Zobrazení prostorových dat pomocí webových technologií. Vytvoření jednoduché aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2008/2009 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 55  28 3
        Zápočet Zápočet 45  23 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní