456-0318/02 – Metody analýzy dat (MAD)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1A65 doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu zná teoreticky základní typy metod dolování znalostí z dat, umí je prakticky použít na reálných datech ze strukturovaných databází, umí provést analýzu dat z oblasti sociologických průzkumů, vědeckých experimentálních výzkumů, umí provést analýzu dat z datových skladů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Při řešení výzkumných i praktických úloh vzniká často problém s vyhodnocením a interpretací informací, které poskytují naměřená či evidovaná data z praxe. Metody analýzy dat, zvané též metody dolování znalostí z dat, seznamují studenty s řadou matematických, statistických a logických metod pro řešení této třídy výzkumných i praktických problémů. Jsou probrány metody hledající několik typů asociací, metody shlukovací, metody klasifikační a některé další metody. Studenti jsou dále informováni je o některých programových balících pro řešení těchto úloh. V posledních letech se tyto metody výrazně uplatňují při dolování znalostí z informací uložených v rozsáhlých databázích.

Povinná literatura:

Šarmanová, J.: Metody analýzy dat. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2007. Kolektiv autorů: Manuál systému SAD. VŠB-TU Ostrava

Doporučená literatura:

Anděl, J.: Matematická statistika. SNTL Praha, 1990 Lukasová, A.- Šarmanová,J.: Metody shlukové analýzy. SNTL Praha, 1985 Hájek,T. - Havránek,T. - Chytil, M.K.: Metoda GUHA. Academia Praha, 1983 Sborníky konferencí Znalosti, 1997-2009 Sborníky konferencí PKDD, 1997-2009

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Vymezení problémů analýzy mnohorozměrných dat. Vstupní data, typy dat z hlediska formálního a významového. Hrubá filtrace. Chybějící údaje, dichotomizace, kategorizace Předzpracování dat, transformace. Normalizace, standardizace. Transponování matice dat. Metoda hlavních komponent. Metody analýzy dat: matematická statistika a explorační analýza dat. Metody popisné. Shluková analýza, metody nehierarchické. Shluková analýza, metody hierarchické. Shluková analýza, prezentace a interpretace výsledků. Hledání asociací, automatická tvorba hypotéz. Asociace, prezentace a interpretace výsledků. Konstrukce rozhodovacího stromu, prezentace a interpretace. Vazby metod předzpracování a analýzy dat. Expertní systém založený na datové matici. Cvičení: Procvičování metod z přednášek na příkladech konkrétních dat. Metody předzpracování filtrační, transformační Metody předzpracování hlavní komponenty Analýza asociací klasických Analýza asociací transakčních Analýza asociací agregovaných Shlukovací metody nehierarchické Shlukovací metody hierarchické Rozhodovací stromy Referáty o nových metodách dolování z dat. Referáty o výsledcích vlastní analýzy. Projekty: Analýza konkrétních dat z vlastní praxe nebo z databáze - analýza potřeb a možnost Předzpracování, výběr vhodných metod Vlastní výpočty, interpretace. Referát, dokumentace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 10 3
                Referát DM Projekt 15  5 3
                Program DM Projekt 15  5
        Zkouška Zkouška 70 (70) 30 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  20 3
                Analýza dat DM Semestrální projekt 30  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.