456-0325/01 – Procesní a projektové řízení (PPR)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami používanými k účelům řízení softwarového projektu.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je věnován problematice řízení tvorby softwarových produktů. Jeho cílem je naučit studenty technikám plánování, organizování, vedení a řízení softwarového projektu. Součástí předmětu je také zavedení pojmů z oblasti systému jakosti.

Povinná literatura:

Bieliková, M.: Manažment v softvérovom inžinierstve, STU Bratislava, 1999 Sommerville, Ian. Software Engineering, Addison-Wesley Publishing Company Inc. 1992

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do problematiky řízení v softwarovém inženýrství Softwarový proces, jeho definice a základní modely Metody specifikace procesu, modelovací nástroje IDEF, UML a BPM Projekt jako instance procesu, životní cyklus projektu (inicializace, plánování, vykonávání, řízení a ukončení) Inicializace a plánování softwarového projektu, plánování rozsahu a zdrojů, vytvoření rozpočtu Vykonávání softwarového projektu, procesy vykonávání projektu Řízení a ukončení projektu, procesy řízení, sledování postupu projektu a řízení změn Měření v softwarových projektech, používané metriky a metody měření Analýza a správa rizik, identifikace rizik, plánování správy a eliminace rizik Topologie organizace a její vliv na softwarový projekt, funkční, projektová, maticová a síťová topologie Týmová práce, velikost a organizace týmů, role a typy lidí Komunikace mezi účastníky projektu, způsoby distribuce informace Dodavatelské řetězce, subdodávky a výběr dodavatelů Systém jakosti, zavedení základních pojmů, řízení systému jakosti

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku