456-0328/01 – Strojově orientované jazyky (SOJ)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětuIng. Petr Olivka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Olivka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI10 Ing. Petr Olivka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámení se s možnostmi využití technických prostředků počítače PC v jazyce symbolických instrukcí. Programování v OS Linux.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět má seznámit studenty s programováním v assembleru na počítačích IBM PC pod OS a MS-DOS a Linux. Zároveň s tím, ukázat technické možnosti procesoru - základní celočíselná jednotka, FPU, MMX - a technické prostředky PC.

Povinná literatura:

Brandejs,M.: mikroprocesory INTEL 8086-80486, GRADA a.s., 1991. Elektronické manuály a příklady. Dokumentace NASM. www.intel.com, www.amd.com - technická a programátorská specifikace.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Procesory Intel 8086, velikosti operandů, registry, adresace - bázové a indexové registry, výpočet fyzické adresy. Instrukce přesunové, použití adresace přímé a nepřímé. Instrukce aritmetické a logické. Instrukce skokové, řetězcové a řídící. Rozšíření instrukčního souboru procesoru Intel 80186, 80286, rozšíření 32-bitového procesoru 386 a 486, Pentium, Pentium Pro, ... Direktivy a operátory překladače JSI. Segmentace, paměťové modely, pravidla pro spojování segmenů. Spojování programů v JSI s vyššími programovacími jazyky, použití JSI ve zdrojových textech vyšších programovacích jazyků. Statické a dynamické linkování, implementace překryvných modulů, implemenatce OOP a přetížených identifikátorů. Přerušení programové a systémové, obsluha, přesměrování obsluhy přerušení, spolupráce s řadičem přerušení. Rezidentní programy. Aritmetické operace s velkými celými čísly. Koprocesor, MMX. Princim činnosti procesoru Intel a kopm. v chráněném módu. Formát pevných disků, souborový systém, zavádění OS. Projekty: V rámci samostatné přípravy si každý student vybere libovolný hotový program napsaný v jazyce C/C++ a přepíše některé funkce tohoto programu do JSI. Tím si ověří svou schopnost správně využívat adresovací režimy, předávání argumentů funkcí přes zásobník, používání lokálních proměnných a podmíněné skoky. Počítačové laboratoře: Registry, základní adresovací režimy, nedokonalosti překladačů vyšších jazyků. Překlad a linkování programu. Symboly veřejné a lokální. Spojování programů jazyka C a ASM. Istrukce přesunové a skokové. Intrukce logické a aritmetické. Instrukce řetězcové. Předávání parametrů přes zásobník, návratové hodnoty funkcí. Manipulace se základními datovými typy v podprogramech. Aritmetika s čísly ve dvou registrech. Sčítání, odčítání, botové posuny N-bitových čísel. Násobení a dělení N-bitových čísel.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 22
                Projekt Projekt 30  10
                Úkoly Jiný typ úlohy 15  0
        Zkouška Zkouška 55  27 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní