456-0328/01 – Assembly Languages (SOJ)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits6
Subject guarantorIng. Petr Olivka, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Olivka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLI10 Ing. Petr Olivka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main goal of this cource is to introduce usage of computer technical resources in assembly language. Programming under OS Linux.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The following topics are discussed: Intel processor 8086-Pentium, data types, registers, addressing - base, index and segment registers, physical address, instruction set, directives and operators. Principles of OOP implementation and linking with higher-level languages. Mathematical coprocessor, MMX, data types and instructions.

Compulsory literature:

NASM Compiler Documentation www.nasm.org www.intel.com, www.amd.com - Technical and Programmers Guide For Latest CPU

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Procesory Intel 8086, velikosti operandů, registry, adresace - bázové a indexové registry, výpočet fyzické adresy. Instrukce přesunové, použití adresace přímé a nepřímé. Instrukce aritmetické a logické. Instrukce skokové, řetězcové a řídící. Rozšíření instrukčního souboru procesoru Intel 80186, 80286, rozšíření 32-bitového procesoru 386 a 486, Pentium, Pentium Pro, ... Direktivy a operátory překladače JSI. Segmentace, paměťové modely, pravidla pro spojování segmenů. Spojování programů v JSI s vyššími programovacími jazyky, použití JSI ve zdrojových textech vyšších programovacích jazyků. Statické a dynamické linkování, implementace překryvných modulů, implemenatce OOP a přetížených identifikátorů. Přerušení programové a systémové, obsluha, přesměrování obsluhy přerušení, spolupráce s řadičem přerušení. Rezidentní programy. Aritmetické operace s velkými celými čísly. Koprocesor, MMX. Princim činnosti procesoru Intel a kopm. v chráněném módu. Formát pevných disků, souborový systém, zavádění OS. Projekty: V rámci samostatné přípravy si každý student vybere libovolný hotový program napsaný v jazyce C/C++ a přepíše některé funkce tohoto programu do JSI. Tím si ověří svou schopnost správně využívat adresovací režimy, předávání argumentů funkcí přes zásobník, používání lokálních proměnných a podmíněné skoky. Počítačové laboratoře: Registry, základní adresovací režimy, nedokonalosti překladačů vyšších jazyků. Překlad a linkování programu. Symboly veřejné a lokální. Spojování programů jazyka C a ASM. Istrukce přesunové a skokové. Intrukce logické a aritmetické. Instrukce řetězcové. Předávání parametrů přes zásobník, návratové hodnoty funkcí. Manipulace se základními datovými typy v podprogramech. Aritmetika s čísly ve dvou registrech. Sčítání, odčítání, botové posuny N-bitových čísel. Násobení a dělení N-bitových čísel.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 22
                Projekt Project 30  10
                Úkoly Other task type 15  0
        Examination Examination 55  27
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner