456-0331/01 – Teorie modelování a simulace (TMS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studenta v oblasti metodologie simulace systémů, prezentovat mu spektrum možných aplikaci na případových studiích. Umožní jim aplikovat modelové přístupy při realizaci ročníkových a diplomních prací.

Vyučovací metody

Anotace

Studenti v předmětu navážou na poznatky z predmetu modelování a simulace v bakalarském studiu. Prohloubí si znalosti z oblasti modelování a simulace o teoretické poznatky, které budou rozvedeny v dalších praktických aplikacích a v případových studiích. Získané znalosti z teorie systémů uplatní i v dalších předmětech i životě mimo vysokou školu.

Povinná literatura:

Sylaby HUŠEK R. - LAUBER J.: Simulační modely. Praha 1987 CINGEL V.: Modelovanie a simulácia na PC. Praha 1992 KINDLER E.: Simulační progarmovací jazyky. Praha 1980 RÁBOVÁ Z. a kol..: Modelování a simulace. Brno 1992 NEUSCHL Š. a kol.: Modelovane a simulácia, Bratislava/Praha 1988

Doporučená literatura:

Kuneš J. - Vavroch O. - Franta V.: Základy modelování, Praha 1989 Noskievič P.: Modelování a identifikace systémů, Ostrava 1999 Antoch J. - Vorlíčková D.: Vybrané metody statistické analýzy dat, Praha 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do teorie systémů (Základní pojmy: univerzum, časová množina, okolí systému, prvek, klasifikace prvků, vazba prvků v systému, chování systémů.) Metodologie simulace(Formální a pragmatické definice, paradigma simulace a metodologie vědy, aplikace při výstavbě modelů, synergie.) Pravděpodobnostní modelování a metoda Monte Carlo (Metoda Monte Carlo, výstavba pravděpodobnostního modelu, principy intepretace výsledků.) Přesnost simulačních experimentů (Časová náročnost metod Monte Carlo, přesnost výsledků.) Plánování simulačních experimentů (Věrohodnost modelů, navrhování simulačních experimentů, analýza výsledků, projektové řízení.) Vyhodnocování simulačních experimentů (Úloha statistiky pro vyhodnocování experimentů, určování základních statistik, histogramy, regrese a korelace.) Estimace hustoty pravděpodobnosti (Neparametrické metody statistiky a modelování, jádrové odhady.) Metody redukce rozptylu (Metoda antitetických veličin, stratifikovaných výběrů, řídicí veličiny.) Simulační metody řešení některých PDR (Metoda přímek, pomocné zavedení času, metoda Monte Carlo.) Projektování a řízení výstavby složitých modelů (Řízení projektů, cíle, metody.) Simulátory a trenažery (Simulátory rozsáhlých, drahých, nebezpečných zařízení [letadla, velké stroje, jaderné elektrárny], vojenské simulátory [zbraňové, taktické a strategické], simulátory neetických postupů.) Case study z oblasti diskrétní simulace (Systém hromadné obsluhy, pravděpodobnostní model technologie.) Case study z oblasti spojité simulace (Vedení tepla, výměna tepla mezi médii, plošný tranzistor.) Prezentace semestrálních prací. Cvičeni "u tabule" budou zaměřeny k přednáškám, "u počítače" jako konzultace k úlohám, tj. k řešení zadaných jednoduchých modelů. Vytvoření jednoduchého modelu a prostředí pro jeho řešení. Verifikace modelu a analýza výsledků. Cvičení: Cvičení budou zaměřena k přednáškám. Projekty: Vytvoření jednoduchého modelu a prostředí pro jeho řešení. Verifikace modelu a analýza výsledků. Počítačové laboratoře: Konzultace k úlohám, tj. k řešení zadaných jednoduchých modelů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2646) Informační technologie (1103T021) Počítačová matematika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (1103T021) Počítačová matematika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (1103T021) Počítačová matematika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (1103T021) Počítačová matematika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (1103T021) Počítačová matematika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (1103T021) Počítačová matematika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku