456-0342/01 – Methods for Business Modeling (MBM)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantorIng. Jan Kožusznik, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Kožusznik, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ01 Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
KUC275 Ing. Štěpán Kuchař, Ph.D.
STO03 Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the course Methods for Business Modeling is to show what methods and tools can be used to specify business process.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

The course is devided into two parts. The first one deals with informal or semi-formal methods like IDEF, EPC and UML. The second part is dedicated to formal methods like Petri Nets and how these formal methods can be applied to specify a verify business models.

Compulsory literature:

Ivo Vondrák: Metody business modelování - textbook

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Podmínkou udělení zápočtu je získat min. 20 bodů ze 40 možných.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: ÚVOD DO PROBLEMATIKY Úloha byznys modelování Základní pojmy ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY K BYZNYS MODELOVÁNÍ Abstraktní rámec specifikace modelu Funkční specifikace pomocí IDEF Specifkace procesu s využitím EPC Strukturální modelování pomocí obektově orientované přístupu Byznys modelování pomocí UML Specifikace meta-modelu FORMALNÍ METODY SPECIFIKACE A ANALÝZY Formální metody Petriho sítě a jejich vlastnosti Modelování procesů pomocí WF-sítí Analýza vlastností byznys procesů Formalizace a verifikace neformálně definovaných metod ZÁVĚR Softwarové nástroje pro specifikaci a analýzu byznys modelů Několik slov závěrem Počítačové laboratoře: Seznámení s pracovním prostředím systému ARIS Návrh modelu byznys procesu Implementace procesu v systému ARIS Seznámení se systémem BPStudio Návrh modelu byznys procesu pomocí Petriho sítě Implementace procesu pomocí BPM Porovnání EPC s Petriho sít

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 20
                Písemka I Written test 10  0
                Písemka II Written test 10  0
                Písemka III Written test 10  0
                Písemka IV Written test 10  0
        Examination Examination 60 (60) 30
                Written examination Written examination 60  30
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner