456-0344/01 – Systémová analýza a návrh (SAN)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JEZ04 Ing. David Ježek, Ph.D.
KOZ01 Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
STO03 Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
TUR03 Ing. Tomáš Tureček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou specifikace požadavků, analýzy a návrhu softwarových systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou tvorby modelů s využitím jazyka UML v klíčových fázích tvorby softwarového systému, kterými jsou specifikace požadavků, analýza a návrh. Předmět se zaměřuje na časovou posloupnost vytvoření jednotlivých modelů a na praxí ověřené vzory používané při tvorbě softwarových systémů.

Povinná literatura:

Aybuke Aurum, Claes Wohlin (Eds.): Engineering and Managing Software Requirements, ISBN-10: 3-540-25043-3 Charles S. Wasson: System Analysis, Design and Development, ISBN-10: 0-471-39333-9 Tom Pender: UML Bible, Wiley Publishing, ISBN: 0-7645-2604-9 Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, ISBN-10: 0201633612

Doporučená literatura:

Aybuke Aurum, Claes Wohlin (Eds.): Engineering and Managing Software Requirements, ISBN-10: 3-540-25043-3 Charles S. Wasson: System Analysis, Design and Development, ISBN-10: 0-471-39333-9 Tom Pender: UML Bible, Wiley Publishing, ISBN: 0-7645-2604-9 Šešera, Ľ., Mičovský, A., Červeň, J.: Datové modelování v příkladech. Grada. ISBN 80-247-0049-2. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Návrh programů pomocí vzorů, Grada Publishing, ISBN: 80-247-0302-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Podmínkou k udělení zápočtu je odevzdání dokončeného projektu, jehož náplní bude zpracovat dokumentaci obsahující specifikaci požadavků, analýzu a návrh softwarového díla. Maximum bodů přidělených za dokončený projekt je 40 bodů. Minimum pro udělení zápočtu je získání 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Specifikace požadavků Úvod do předmětu Systémová analýza a návrh. Metody a postupy specifikace požadavků softwarového systému. Role a jejich činnosti při tvorbě modelu požadavků a iterační vývoj modelu zahrnující například využití byznys modelování, sestavení scénářů užití, popis scénářů užití pomocí aktivitních a sekvenčních diagramů, postupnou konkretizaci a využití případů užití. Analýza softwarového systému Metody a postupy analýzy softwarového systému. Role a jejich činnosti při tvorbě modelu analýzy a iterační vývoj modelu zahrnující mimo jiné využití analytických vzorů, identifikaci objektů a jejich vzájemných vztahů, specifikaci interakce mezi objekty pomocí sekvenčních diagramů a diagramů spolupráce, modelování dynamiky objektu pomocí stavových diagramů atd. Návrh systému Metody a postupy návrhu systému. Role a jejich činnosti při tvorbě modelu návrhu týkající se zejména rozšíření modelu analýzy o implementační dimenzi a definice výsledné architektury systému. Návrhové vzory a jejich použití - představení základních návrhových vzorů (návrhové vzory tvořící, strukturální a chování) a ukázka jejich využití. Implementace a realizace softwarového díla Implementace a realizace softwarového díla. Role a jejich činnosti při implementaci systému využívající mapování elementů logického modelu na komponenty. Zdrojové, binární a spustitelné komponenty. Údržba jednotlivých modelů při následných požadavcích na změnu dokončeného softwarového systému. Cvičení: Cvičení jsou zaměřena výhradně na konzultace spojené se samostatným zpracováním softwarového projektu Projekty: Náplní projektu je zpracovat dokumentaci obsahující specifikaci požadavků, analýzu a návrh softwarového díla

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20 3
                Zápočet Projekt 40  20
        Zkouška Zkouška 60 (60) 30 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní