456-0347/02 – Mobilní systémy (MS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Moravec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Roman Szturc, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SZT35 Ing. Roman Szturc, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném absolvování předmětu by měl být student schopen: - posoudit vhodnost dané mobilní platformy pro zamýšlenou aplikaci - srovnat efektivitu aplikace s aplikací napsanou pro stolní počítač - rozhodnout, jakým způsobem danou aplikaci distribuovat. - mít přehled o aktuálních a připravovaných technikách tvorby aplikací pro sítě mobilních zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Zpracovávání dat pomocí mobilních zařízení má svá specifika související se specifiky těchto zařízení: omezený výpočetní výkon, malá kapacita paměti nestálost síťového připojení a podobně. Z toho vyplývají i netradiční přístupy k tvorbě aplikací určených pro tato zařízení. Naprostá většina aplikací je navržena jako distribuovaná. Chování jednotlivých částí aplikace může záviset jak na typu zařízení, tak třeba i na jeho aktuální poloze. Vzhledem k časté změně polohy musí být aplikace také schopny transparentně překonávat výpadky síťového spojení. Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím použitelnost aplikací je jejích schopnost efektivně hospodařit s energetickými zdroji zařízení.

Povinná literatura:

JING J., HELAL A., ELMAGARMID A., Client-Server Computing in Mobile Environments, ACM Computing Surveys, červen 1999 LOY R., HELAL A., Active Mode Power Management for Mobile Devices, World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Mobile/Wireless Computing, 2001 KISTLER J., Disconnected Operation in a Distributed File System, Ph.D. Thesis, 1993

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Formy mobility Bezdrátové, kočující, pohybující se, všudypřítomné, ... Modely aplikací Klient/server, klient/proxy/server, dynamické modely klient/server, mobilní agenti, ... Přerušované operace Proxy, cache, CODA, ... Mobilní kódy Kód na vyžádání, mobilní agenti, mobilita kódu. Určování polohy. GPS, TOA, TDOA. Řízení energetické náročnosti. Módy suspend, stand-by, řízení kmitočtu procesoru. Zařízení uzpůsobená k nošení na těle. Projekty: 3 projekty zaměřené na prověření praktických dovedností studentů; celkem 30 bodů. 1 prezentace odborného problému; 15 bodů. Počítačové laboratoře: Cvičení jsou zaměřena na získání praktických zkušeností studentů s technologiemi probíranými v rámci přednášek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Písemka Písemka 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T004) Mobilní geoinformační technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T004) Mobilní geoinformační technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T004) Mobilní geoinformační technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku