456-0348/01 – Internetové technologie (IT)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětuIng. Michal Radecký, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Michal Radecký, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIN01 Ing. Marian Mindek, Ph.D.
RAD79 Ing. Michal Radecký, Ph.D., MBA
TUR03 Ing. Tomáš Tureček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je sumarizovat moderní technologie v prostředí Internetu. Studenti tak budou schopni formulovat, vysvětlovat či sestavovat aplikace těchto technologií v praxi, a to včetně jejich pochopení a propojování. Studenti jsou také vedeni k vytvoření prezentace a vysvětlení zvoleného odporného tématu pro další studenty tohoto předmětu. Součástí předmětu jsou také interakctivní diskuse k jednotlivým tématům, a to na přednášce i cvičení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Internetové technologie poskytuje přehledové informace jak o aktuálně využívaných technologiích v rámci Internetu, tak o technologiích, které budou do reálného provozu nasazeny v průběhu příštích let.

Povinná literatura:

Informace zveřejňované na stránkách předmětu Obecné informační zdroje http://www.wikipedia.org http://cs.wikipedia.org http://computer.howstuffworks.com http://www.interval.cz http://www.webopedia.com Internet http://www.nsf.gov/about/history/nsf0050/pdf/internet.pdf [en] http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml [en] http://www.davesite.com/webstation/net-history.shtml [en] http://www.computerhistory.org/internet_history/ [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Future_of_Internet.pdf [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Future_of_Internet_2006.pdf [en] http://www.pewinternet.org [en] http://www.livinginternet.com/ [en] http://www.caida.org/publications/presentations/2003/netproblems_lisa03/ [en] http://www.netlingo.com/more/PIP_Women_and_Men_online.pdf [en] Hlavní technologie Internetu http://www.cs.vsb.cz/grygarek/PS/StudijniMaterialy_prednasky.html [cs] http://www.maturita.cz/referaty/informatika/tcp_ip.htm [cs] http://www.tcpipguide.com/free/t_toc.htm [en] http://www.protocols.com/pbook/tcpip1.htm [en] http://www.bittorrent.org/index.html [en] http://wiki.cs.vsb.cz/images/9/9a/Sonka_Data_Share_Protocols.pdf [cs] http://www.heritage.org/Research/InternetandTechnology/upload/68094_1.pdf [en] Aplikace v prostředí Internetu http://www.adobe.com/platform/whitepapers/idc_impact_of_rias.pdf [en] http://www.keynote.com/docs/whitepapers/RichInternet_5.pdf [en] http://www.techvani.com/article/col_fe190571.htm [en] http://www.ntst.com/solutions/public%20health/FatVsThin.asp [en] http://www.lukew.com/resources/WebApplicationSolutions.pdf [en] http://www.w3.org/TR/2003/WD-ws-arch-20030514/ [en] http://www.root.cz/clanky/akta-x-html-5-jako-alternativa-ke-xhtml/ [cs] http://www.agentlink.org/roadmap/al3rm.pdf [en] http://jade.tilab.com/papers/2003/WhitePaperJADEEXP.pdf [en] http://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/XML_a_webove_sluzby.pdf [sk] Vývoj aplikací v prostředí Internetu http://ids.csom.umn.edu/faculty/kauffman/courses/8420s98/Project/TCO/tco-1.html [en] http://www.borber.com/files/IT_583-Softwarove-licence.pdf [cs] http://www.sitepoint.com/article/development-guide-success [en] http://www.adtmag.com [en] http://objekty.vse.cz/Objekty/RUP [cs] http://www.jantichy.cz/diplomka [cs] http://www.webml.org [en] Bezpečnost http://www.cgisecurity.com/lib/IAS.pdf [en] http://www.svetsiti.cz/view.asp?rubrika=Tutorialy&temaID=244&clanekID=245 [cs] http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-formats/pdf/SSL-Certificates-HOWTO.pdf [en] http://www.rabbitsemiconductor.com/documentation/docs/modules/SSL/ModSSL.pdf [en] http://www.cs.vsb.cz/ochodkova/courses/kpb/usis_prirucka_brezen.pdf [cs] E-commerce http://www.practicalecommerce.com [en] http://home.pf.jcu.cz/~pepe/Diplomky/vlk.pdf [cs] http://www.shopfinder.cz/svet/clanek.asp?ID=2 [cs] http://www.oecd.org/dataoecd/3/12/1944883.pdf [en] Mobilních zařízení a Internet http://www.iec.org/online/tutorials/acrobat/wap.pdf [en] http://eurotechnology.com/imode/faq.html [en] http://www.medialab.sonera.fi/workspace/MobileJavaAppDevelopment.pdf [en] http://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/Vyvoj_aplikacii_pre_mobilne_zariadenia.pdf [sk] http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa479861.aspx [en] Vyhledávání a sémantický web http://209.85.163.132/papers/googlecluster-ieee.pdf [en] http://www.mpl.org.eg/doc/eBOOKs/Internet-Search.pdf [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Searchengine_users.pdf [en] http://infolab.stanford.edu/pub/papers/google.pdf [en] http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/issues/serials.html#2 [cs] http://www.inforum.cz/inforum2004/pdf/Sklenak_Vilem1.pdf [cs] http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/rpfile.php?id=5004 [cs] http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/jisctsw_05_02bpdf.pdf [en] Web 2.0 http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html [en] http://www.hlava.net/clanek/co-je-to-web-2-0---nazorna-videoukazka/ [cs] http://www.zbiejczuk.com/adam/zbiejczuk_web20.pdf [cs] http://www.slash7.com/interface/web_2.pdf [en] http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf [en] http://www.oreilly.com/catalog/web2report/chapter/web20_report_excerpt.pdf [en] SOA (Service-Oriented Architecture) http://blog.vyvojar.cz/radim/archive/2004/01/09/433.aspx [en] http://cz.sun.com/javaforum/sekce1/2-Systinet-JF2005-SOA.pdf [cs] http://webservices.xml.com/pub/a/ws/2003/09/30/soa.html [en] http://www.adobe.com/enterprise/pdfs/Services_Oriented_Architecture_from_Adobe.pdf [en] http://java.sun.com/developer/technicalArticles/WebServices/soa2/soa2.pdf [en] http://java.sun.com/developer/Books/j2ee/jwsa/JWSA_CH02.pdf [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/aa948857.aspx [en] Software jako služba (SaaS, Software as a Service) http://www.businessweek.com/technology/content/apr2006/tc20060417_996365.htm [en] http://www.sun.com/emrkt/innercircle/newsletter/0906edchoice.html [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/aa699384.aspx [en] http://www.siia.net/software/pubs/SAAS_TCO_WP.pdf [en] http://www.rackspace.com/downloads/surveys/SaasSurvey.pdf [en] WebDesign http://www.webdesignfromscratch.com/current-style.cfm [en] http://wellstyled.com/ [en, cs] http://www.webstyleguide.com/ [en] http://www.usability.gov/pdfs/guidelines.html [en] http://tvorba-www-stranek.kvalitne.cz/webove-standardy.php [cs] http://www.blindfriendly.cz/doc/bfw.php [cs] http://www.copyblogger.com/copywriting-101/ [en] http://www.copywriting.com/articles.html [en] http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=5175 [cs] http://seo.jasminka.cz/seo-kniha.pdf [cs] http://www.easywebtutorials.com/ebooks/SEO-MadeEasy.pdf [en] WebDAV http://www.webdav.org/ [en] http://www.webtechniques.com/archives/1999/10/whitehead/ [en] http://csdl.computer.org/dl/mags/ic/1998/05/w5034.pdf [en] http://csdl.computer.org/dl/mags/ic/2005/01/w1066.pdf [en] http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/cs/Library/d5dd9c7e-8368-4e03-9cc2-dd28641198c21029.mspx?mfr=true [cs]

Doporučená literatura:

Internet http://www.nsf.gov/about/history/nsf0050/pdf/internet.pdf [en] http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml [en] http://www.davesite.com/webstation/net-history.shtml [en] http://www.computerhistory.org/internet_history/ [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Future_of_Internet.pdf [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Future_of_Internet_2006.pdf [en] http://www.pewinternet.org [en] http://www.livinginternet.com/ [en] http://www.caida.org/publications/presentations/2003/netproblems_lisa03/ [en] http://www.netlingo.com/more/PIP_Women_and_Men_online.pdf [en] Main internet tecgnologies http://www.tcpipguide.com/free/t_toc.htm [en] http://www.protocols.com/pbook/tcpip1.htm [en] http://www.bittorrent.org/index.html [en] http://www.heritage.org/Research/InternetandTechnology/upload/68094_1.pdf [en] Applications within the Internet http://www.adobe.com/platform/whitepapers/idc_impact_of_rias.pdf [en] http://www.keynote.com/docs/whitepapers/RichInternet_5.pdf [en] http://www.techvani.com/article/col_fe190571.htm [en] http://www.ntst.com/solutions/public%20health/FatVsThin.asp [en] http://www.lukew.com/resources/WebApplicationSolutions.pdf [en] http://www.w3.org/TR/2003/WD-ws-arch-20030514/ [en] http://www.agentlink.org/roadmap/al3rm.pdf [en] http://jade.tilab.com/papers/2003/WhitePaperJADEEXP.pdf [en] Applications development within the Internet domain http://ids.csom.umn.edu/faculty/kauffman/courses/8420s98/Project/TCO/tco-1.html [en] http://www.sitepoint.com/article/development-guide-success [en] http://www.adtmag.com [en] http://www.webml.org [en] Security http://www.cgisecurity.com/lib/IAS.pdf [en] http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-formats/pdf/SSL-Certificates-HOWTO.pdf [en] http://www.rabbitsemiconductor.com/documentation/docs/modules/SSL/ModSSL.pdf [en] E-commerce http://www.practicalecommerce.com [en] http://www.oecd.org/dataoecd/3/12/1944883.pdf [en] Mobile devices nad Internet http://www.iec.org/online/tutorials/acrobat/wap.pdf [en] http://eurotechnology.com/imode/faq.html [en] http://www.medialab.sonera.fi/workspace/MobileJavaAppDevelopment.pdf [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa479861.aspx [en] Internet searching and semantic web http://209.85.163.132/papers/googlecluster-ieee.pdf [en] http://www.mpl.org.eg/doc/eBOOKs/Internet-Search.pdf [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Searchengine_users.pdf [en] http://infolab.stanford.edu/pub/papers/google.pdf [en] http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/jisctsw_05_02bpdf.pdf [en] Web 2.0 http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html [en] http://www.slash7.com/interface/web_2.pdf [en] http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf [en] http://www.oreilly.com/catalog/web2report/chapter/web20_report_excerpt.pdf [en] SOA (Service-Oriented Architecture) http://blog.vyvojar.cz/radim/archive/2004/01/09/433.aspx [en] http://webservices.xml.com/pub/a/ws/2003/09/30/soa.html [en] http://www.adobe.com/enterprise/pdfs/Services_Oriented_Architecture_from_Adobe.pdf [en] http://java.sun.com/developer/technicalArticles/WebServices/soa2/soa2.pdf [en] http://java.sun.com/developer/Books/j2ee/jwsa/JWSA_CH02.pdf [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/aa948857.aspx [en] Software jako služba (SaaS, Software as a Service) http://www.businessweek.com/technology/content/apr2006/tc20060417_996365.htm [en] http://www.sun.com/emrkt/innercircle/newsletter/0906edchoice.html [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/aa699384.aspx [en] http://www.siia.net/software/pubs/SAAS_TCO_WP.pdf [en] http://www.rackspace.com/downloads/surveys/SaasSurvey.pdf [en] WebDesign http://www.webdesignfromscratch.com/current-style.cfm [en] http://wellstyled.com/ [en, cs] http://www.webstyleguide.com/ [en] http://www.usability.gov/pdfs/guidelines.html [en] http://www.copyblogger.com/copywriting-101/ [en] http://www.copywriting.com/articles.html [en] http://www.easywebtutorials.com/ebooks/SEO-MadeEasy.pdf [en] WebDAV http://www.webdav.org/ [en] http://www.webtechniques.com/archives/1999/10/whitehead/ [en] http://csdl.computer.org/dl/mags/ic/1998/05/w5034.pdf [en] http://csdl.computer.org/dl/mags/ic/2005/01/w1066.pdf [en]

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Uvedeny na stránkách k předmětu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Co je to Internet , Historie Internetu , Hlavní technologie , Hlavní služby Internet a jeho uživatelé Služby přenosu a sdílení souborů , Služby vzdáleného přístupu Aplikace v prostředí Internetu , Rich Internet Applications WebServices , Multi-Agentní Systémy Vývojový proces , WebML , Technologie pro vývoj Nasazení a provoz Internetových aplikací , TCO , Licencování software Vyhledávání a sémantický web , Web 2.0 Mobilní zařízení a Internet Bezpečnost , E-commerce SOA, SaaS a WebDAV WebDesign , SEO , Copywriting Projekty: Projekt, který je součástí zápočtu je zaměřen na prezentaci vybrané technologie a její praktickou implementační ukázku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40  21 1
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní