456-0354/01 – Stochastické metody v informatice (SMI)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jaroslav MarklGarant verze předmětudoc. RNDr. Jaroslav Markl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR37 doc. RNDr. Jaroslav Markl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se s nejdůležitějšími pravděpodobnostními modely se kterými se informatik nejčastěji setká při studiu i v praxi. Naučit se modelovat a rešit standardní stochastické úlohy pomocí markovských modelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámit se s nejdůležitějšími pravděpodobnostními modely se kterými se informatik nejčastěji setká při studiu i v praxi. Naučit se modelovat a rešit standardní stochastické úlohy pomocí markovských modelů. Přednáška seznamuje s nejdůležitějšími stochastickými modely a metodami, se kterými se při své práci nejčastěji setká analytik, navrhovatel a realizátor počítačových informačních systémů. Jedná se zejména o elementární aplikac

Povinná literatura:

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_theory Trivedi K.S.:Probability and Statistics with Reliability, Queueing and Computer Science Applications. New York, John Wiley, 2002. Trivedi K.S.:Probability and Statistics with Reliability, Queueing and Computer Science Applications. New York, John Wiley, 2002.

Doporučená literatura:

Stochastické metody v informatice

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Rekapitulace potřebných poznatků z teorie pravděpodobnosti. Náhodné jevy, pravděpodobnost, podmíněná pravděpodobnost a jejich vlastnosti. Náhodná veličina, její rozdělení a číselné charakteristiky. Teorie informace 1. Entropie systému a informace obsažená ve zprávě o systému. Informace získaná o systému pozorováním jiného závislého systému. Teorie informace 2. Jazyk a jeho informační charakteristiky. Redundance jazyka. Základní pojmy teorie kódování. Úsporné a optimální kódy. Teorie informace 3. Bezpečnostní detekční a samoopravné kódy. Informační charakteristiky přenosových a paměťových kanálů. Teorie náhodných procesů 1. Základní pojmy. Klasifikace podle typu stavové a časové množiny. Markovské a semimarkovské procesy. Poissonský proud jevů. Teorie náhodných procesů 2. Stacionární (homogenní) a stabilní markovské procesy. Popis přechodového děje i ustáleného stavu. Teorie hromadné obsluhy 1. Základní pojmy. Klasifikace modelů hromadné obsluhy. Teorie hromadné obsluhy 2. Vybrané modely a jejich řešení. Otevřené soustavy se ztrátami a beze ztrát, s omezením na délku fronty a s omezením na dobu čekání ve frontě. Teorie hromadné obsluhy 3. Vybrané modely a jejich řešení. Uzavřené soustavy. Vícefázová obsluha. Seriové a paralelní systémy. Obecné systémy - sítě. Teorie spolehlivosti 1. Základní pojmy. Markovské spolehlivostní modely. Teorie spolehlivosti 2. Vybrané spolehlivostní modely neobnovovaných systémů. Teorie spolehlivosti 3. Základní pojmy teorie obnovy. Vybrané spolehlivostní modely obnovovaných systémů. Rekapitulace potřebných poznatků z teorie Petriho sítí. Stochastické Petriho sítě. Převod na problém řešení markovského procesu. Cvičení: Obsah cvičení je v podstatě určen obsahem přednášek. Cílem cvičení je zejména: Ověření a zpevnění teoretických znalostí při řešení konkrétních typických příkladů. Osvojení si sady základních postupů pro návrh a řešení standardních stochastických (a speciálně markovských) modelů. Ukázat na význam a aplikační možnosti stochastických metod v oblasti informatiky. Projekty: Konkrétní témata projektů budou určena v prvé polovině semestru podle studijního zaměření a zájmu jednotlivých posluchačů. Obecným tématem projektu je použití odpřednášených metod na řešení konkrétních praktických problémů z široké oblasti aplikované informatiky. Vyjímečně může být stanoveno teoretické téma prohlubující odpřednášenou látku, zpracování e-learningového textu nebo vytvoření programového nástroje pro řešení typických úloh dané předmětné oblasti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Písemka Písemka 45  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.