456-0355/01 – Projektové řízení (PM)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity2
Garant předmětuIng. Přemysl Soldán, CSc.Garant verze předmětuIng. Přemysl Soldán, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOL18 Ing. Přemysl Soldán, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+0
kombinovaná Zápočet 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami používanými k účelům projektového řízení. Důraz je kladen zejména na technické prostředky a jejich použití, tedy zvládnutí tzv. hard skills. Po absolvování předmětu by měl student mít znalosti na takové úrovni, aby byl schopen složit certifikační zkoušku dle IPMA stupeň D.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

PM je určen pro studenty, kteří projevili zájem o principy řízení projektů. Předmět se detailně zabývá řízením projektu se zvláštním důrazem na funkci project managera. Z tohoto pohledu jsou probírána jednotlivá témata stejně jako praktická cvičení. Jeho cílem je vytvořit u studenta předpoklady a znalosti potřebné pro řízení projektů.

Povinná literatura:

TAYLOR, J. Začínáme řídit projekty, Brno: Computer Press, 2007, 215s, ISBN 978-80-251-1759-0 ROSENAU, M.Řízení projektů, 3.vydání, Brno: Computer Press, 2007, 360 s.,ISBN 978-80-251-1506-0.

Doporučená literatura:

GAREIS R.:Happy Projects!,Vienna:MANZ Verlag,2005 ,p.622, ISBN 3-214-08268-X McConnell.S.: Odhadování softwarových projektů, Computer Press:Brno, 2006, s. 311,ISBN 80-251-1240-3 PACOVSKÝ P.: Člověk a čas, 2. aktualizované vydání, Praha: Grada Publishing a.s., 2006,s. 260,ISBN:80-247-1701-8. Mezinárodní standardy Project management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Third Edition, Project Management Institute:Project Management Institute, 2004, s. 388, ISBN 193069945X International Project Management Association: IPMA Competence Baseline , version 3.0., IPMA:IPMA, 2006,s. 176, ISBN 0-9553213-0-1 Projektové řízení (standard ČR), Project Management Czech Republic Body of Knowledge, IPMA, SPŘ Certifikace projektových manažerů Česká technická norma ČSN ISO 10006 ed.2, Český normalizační institut, Praha 2004, 48s. Www odkazy International Project Management Association (IPMA) See document: www.ipma.cz Project Management Institute (PMI) See document: www.pmi.org

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Metody Project Managementu: Charakteristické rysy efektivního řízení projektu. Řešení konfliktů. Vedoucí projektu a jeho autorita. Rozdílné kultury a hodnoty. Nástroje používané k vytvoření správného modelu řízení. Provádění vyhodnocení zdrojů (Assessment Inventory) pro řízení projektu. Organizační podpora projektových týmů: Výkonné funkce a jejich pravomoci. Pravomoci přímého nadřízeného. Jednoduchá funkční organizace. Produktově a projektově orientovaná organizace. Maticová organizace. Organizační trend - síťové/rozprostřené organizace. Případová studie - Konfikt s nadřízeným v oragnizaci Tým jako základní stavební kámen: Efekt překrývání pracovních pravomocí a jeho vliv na výkonnost projektového týmu. Efekt odměňování založeného na výkonnosti jednotky a jeho vliv na výkon týmu. Příklady projektového řízení v mezinárodních společnostech. Plánování projektu: Pět základních prvků plánováni projektu. Návrh mezníků a cílů projektu. Zdroje chyb při stanovování mezníků a cílů projektu. Charakteristika dobrého cíle projektu. Rozdělení úkolů. Pracovní příkaz. Work Breakdown Struktures (WBS) (systém rozkladu úkolů). Kriteria rozkladu úkolů (WBS). Organizace projektu. Grafy lineárních závislostí - Linear Responsibility Charts (LRC). Projektové plány. Plánování, komunikace mezi procesy. Paralelismus. Ganttovy grafy. Vyhodnocovací a revizní techniky (Program Evaluation and Review Technique (PERT)) a metoda kritické cesty (Critical Path Method (CPM)). Stanovení kritické cesty. Řízení zdrojů a stanovení rozpočtu: Plánovaní a řízení zdrojů. Síťová analýza (Network Analysis). Osnova projektu - rozpočet. Seminář: Struktura a organizace vašeho projektového týmu: Řízení projektu: Kdy přemýšlet o změně osnovy projektu. Organizační předpoklady pro projektové řízení. Kvalita řízení. Řízení projketového plánu a rozpočtu. Řešení problémů s plánem a rozpočtem. Změnové řízení. Výkaznictví (Project Reporting). Seminář: Praktický příklad vedení projektu Řízení rizik: Definice rizik. Plán řízení rizik. Proces řízení rizik. Identifikace rizika. Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik. Metody řešení rizik. Seminář: Řízení projektu v mezinárodní organizaci

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní