456-0355/01 – Project Management (PM)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits2
Subject guarantorIng. Přemysl Soldán, CSc.Subject version guarantorIng. Přemysl Soldán, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SOL18 Ing. Přemysl Soldán, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 3+0
Part-time Credit 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to learn students with the methods used for the purposes of project management. Emphasis is placed on technical means and their use, namely the so-called hard skills mastery. After completion of the course students should have knowledge at a level to be able to pass a certification exam by IPMA level D.

Teaching methods

Lectures
Project work

Summary

PM is designed for students who have expressed interest in the principles of project management. The subject deals project management with particular emphasis on the function of project manager. From this perspective, are discussed in various topics as well as practical exercises. Its aim is to create conditions for students and knowledge needed for project management.

Compulsory literature:

ROSENAU, M.: Successful Project Management: A Step-by-Step Approach with Practical Examples, Hardcover: 384 pages, Publisher: Wiley; 4 edition (September 9, 2005), ISBN-10: 047168032X, ISBN-13: 978-0471680321

Recommended literature:

GAREIS R.:Happy Projects!,Vienna:MANZ Verlag,2005 ,p.622, ISBN 3-214-08268-X McConnell.S.: Software Estimation: Demystifying the Black Art. Redmond, Wa.: Microsoft Press, 352 pages, 2006. ISBN: 0735605351. International Standards Project management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Third Edition, Project Management Institute:Project Management Institute, 2004, s. 388, ISBN 193069945X International Project Management Association: IPMA Competence Baseline , version 3.0., IPMA:IPMA, 2006,s. 176, ISBN 0-9553213-0-1 Www links International Project Management Association (IPMA) See document: www.ipma.cz Project Management Institute (PMI) See document: www.pmi.org

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Metody Project Managementu: Charakteristické rysy efektivního řízení projektu. Řešení konfliktů. Vedoucí projektu a jeho autorita. Rozdílné kultury a hodnoty. Nástroje používané k vytvoření správného modelu řízení. Provádění vyhodnocení zdrojů (Assessment Inventory) pro řízení projektu. Organizační podpora projektových týmů: Výkonné funkce a jejich pravomoci. Pravomoci přímého nadřízeného. Jednoduchá funkční organizace. Produktově a projektově orientovaná organizace. Maticová organizace. Organizační trend - síťové/rozprostřené organizace. Případová studie - Konfikt s nadřízeným v oragnizaci Tým jako základní stavební kámen: Efekt překrývání pracovních pravomocí a jeho vliv na výkonnost projektového týmu. Efekt odměňování založeného na výkonnosti jednotky a jeho vliv na výkon týmu. Příklady projektového řízení v mezinárodních společnostech. Plánování projektu: Pět základních prvků plánováni projektu. Návrh mezníků a cílů projektu. Zdroje chyb při stanovování mezníků a cílů projektu. Charakteristika dobrého cíle projektu. Rozdělení úkolů. Pracovní příkaz. Work Breakdown Struktures (WBS) (systém rozkladu úkolů). Kriteria rozkladu úkolů (WBS). Organizace projektu. Grafy lineárních závislostí - Linear Responsibility Charts (LRC). Projektové plány. Plánování, komunikace mezi procesy. Paralelismus. Ganttovy grafy. Vyhodnocovací a revizní techniky (Program Evaluation and Review Technique (PERT)) a metoda kritické cesty (Critical Path Method (CPM)). Stanovení kritické cesty. Řízení zdrojů a stanovení rozpočtu: Plánovaní a řízení zdrojů. Síťová analýza (Network Analysis). Osnova projektu - rozpočet. Seminář: Struktura a organizace vašeho projektového týmu: Řízení projektu: Kdy přemýšlet o změně osnovy projektu. Organizační předpoklady pro projektové řízení. Kvalita řízení. Řízení projketového plánu a rozpočtu. Řešení problémů s plánem a rozpočtem. Změnové řízení. Výkaznictví (Project Reporting). Seminář: Praktický příklad vedení projektu Řízení rizik: Definice rizik. Plán řízení rizik. Proces řízení rizik. Identifikace rizika. Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik. Metody řešení rizik. Seminář: Řízení projektu v mezinárodní organizaci

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (N2647) Information and Communication Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (N2647) Information and Communication Technology (2612T059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner