456-0359/01 – Podnikové informační systémy (PIS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ03 doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je seznámení s principy systémů ERP (Enterprise Resource Planning) a jiných parametrizovatelných systémů pro podporu klíčových firemních procesů a s jejich implementací v praxi. Tento kurz je plánován v rozsahu 15 seminárních přednášek. Kurz je rozdělen do tří částí. První část je věnována vymezení systémů ERP nikoliv z pohledu jejich tvorby (tou se zabývají předměty Metody business modelování a Úvod do softwarového inženýrství), ale z pohledu jejich implementace, tedy uvedení těchto hotových SW balíků do života nebo praxe u zákazníka. V druhé části budou studující seznámeni se základními principy účetnictví jako integrační platformou všech ERP systémů. Poslední třetí část bude věnována zásadám implementace těchto systémů, tedy doporučením, čemu při implementaci věnovat zvýšenou pozornost a čeho se vyvarovat. Co je to ERP systém a z čeho se skládá? K čemu slouží účetnictví a na jakých principech funguje? Co je to implementační projekt a jak ho úspěšně zrealizovat? Posluchač získá nové poznatky z oblasti řízení podnikových zdrojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmětu seznámí studenty s principy systémů ERP (Enterprise Resource Planning) a jiných parametrizovatelných systémů pro podporu klíčových firemních procesů, a s jejich implementací v praxi.

Povinná literatura:

Jana Kunešová-Skálová a kolektiv: Podvojné účetnictví, Grada publishing, 1998 Eva Fišerová, Jaroslav Fišer: Soubor souvztažností k podvojnému účetnictví, REFIS, 1998 ASAP - Accelerated SAP, Project Metodology; SAP A.G. Waldorf James D. Gwartney and Richard L. Stroup: What everyone should know about Economics and Prosperity, James Madison Institute, 1993 Sue Craig and Hadi Jassim: People and Project Management for IT, McGraw-Hill Book Company, 1995

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Úspěšné splnění předmětu představuje získání alepoň minima bodů ze závěrečného testu. Předpokládá se, že tento test bude složen ze dvou částí, přičemž budou stanovena minima splnění pro každou část zvlášť. Toto bude upřesněno během prvních přednášek. Účast na přednáškách bude povinná a za tuto účast bude moci student opět získat nějaké body do finálního hodnocení. Předpokládá se, že pro procvičování budou studenti dostávat příklady domů, jejichž plnění bude zohledněno v závěrečném testu. Přesné rozdělení bodů bude upřesněno na první přednášce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Externím přednášejícím bude pan Tomáš Gregor z firmy U&SLUNO. Bude se sledovat účast na přednáškách. Vymezení ERP systémů, business proces jako základní prvek ERP systémů Příklady business procesů z praxe Význam účetnictví a znalosti ekonomiky obecně, definice účetnictví, důvody jeho vzniku, obecné účetní zásady, právní rámec.. Vysvětlení principu rozvahy na příkladech Vysvětlení principu výsledovky na příkladech, principy práce s účtem (Má dáti a Dal, párování, syntetické a analytické účty, účty se správou otevřených položek...), účetní osnova, majetek a jeho odepisování a účtování Účtování zásob, daně (přímé a nepřímé, princip fungování DPH...), roční uzávěrka Procvičování účetnictví na příkladech Oficiální výkazy - výsledovka, rozvaha, cashflow výkaz; rekapitulace účetnictví, manažerské účetnictví, jednoduché účetnictví, rozpočtové organizace, zadání projektu Vymezení implementačního projektu, obchodní model, právní rámec projektu a jeho rozdělení do etap, projekt jako hra Organizace implementačního projektu, role a jejich naplnění Dokumentace implementačního projektu (Zápisy, Definice projektu.) Business Model, Business Rules, Business Blueprint, Implementační studie.. Akceptace projektu, akceptační scénáře, Vymezení rozsahu projektu (scope), změnová řízení Řízení nákladů na implementačních projektech - projektový controlling Rekapitulace metodiky vedení projektů a nejčastější problémy na implementačních projektech Cvičení: K tomuto předmětu nejsou psaná cvičení, nicméně předpokládá se, že posluchač bude řešit cvičné úkoly zadávané na jednotlivých přednáškách. Kontroly mohou probíhat formou konzultací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní