456-0518/01 – Uživatelská rozhraní (URO)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Eduard SojkaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Eduard Sojka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB038 Ing. Tomáš Fabián, Ph.D.
GAU01 Ing. Jan Gaura, Ph.D.
NEM03 Ing. Martin Němec, Ph.D.
SOJ10 doc. Dr. Ing. Eduard Sojka
SRU048 Mgr. Štěpán Šrubař
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět posluchače seznamuje s problematikou návrhu uživatelského rozhraní softwarových produktů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Jsou probírány metody návrhu rozhraní mezi softwarovým systémem a uživatelem. Posluchači se seznámí s různými hledisky, která návrh ovlivňují, s různými metodami, které k návrhu vedou, a také s různými metodami vyhodnocení kvality návrhu. Dále se posluchači naučí navržené rozhraní implementovat. Získají přehled o používaných nástrojích a knihovnách.

Povinná literatura:

E.Sojka, R.Szturc, Texty přednášek a příklady. Ben Shneiderman, Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 3rd Edition, Addison-Wesley, 1997, ISBN 0201694972. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Design Patterns, Addison-Wesley, ISBN 0201633612.

Doporučená literatura:

Ronald Baecker et al, Readings in Human-Computer Interaction: Toward the Year 2000, Morgan Kaufmann, 1995, ISBN 1558602461.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Vypracování projektu a úloh zadaných na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Design uživatelského rozhraní. Historický přehled. Způsoby komunikace v uživatelských rozhraních. Kognitivní faktory při designu uživatelských rozhraní (principy vizuálního vnímání, vlastnosti lidské paměti, principy chování uživatele). Základní metody návrhu uživatelského rozhraní. Metody založené na analýze úkolů. Metody založené na kooperaci s uživatelem. Vytváření prototypů. Techniky ověřování návrhu rozhraní. Grafický návrh uživatelského rozhraní. Vizuální konzistence. Rozvržení obrazovky a mřížky. Vazby mezi prvky na obrazovce. Navigační narážky. Hospodárnost komunikace. Čitelnost a srozumitelnost. Použití obrázků a ikon. Vizualizace informace. Vizuální proměnné. Metafory. Přímá manipulace s objekty. Praktické rady pro návrh rozhraní (devět pravidel jak navrhnout rozhraní). Použití heuristik k ověření použitelnosti rozhraní. Návrh uživatelských rozhraní s okny (prohloubení). Základní prvky rozhraní. "Labels, buttons, listboxes, menus, dialogs, text, canvases". Organizace oken. Příklady návrhu rozhraní s okny. Online dokumentace a help systémy. Specifické problémy návrhu Web stránek (šířka versus hloubka, navigace versus obsah, přístup prodávajícího versus kupujícího). Pokyny k designu Web stránek. Technologie realizace uživatelského rozhraní. Základní principy činnosti GUI. Programování řízené tokem událostí. Srovnání architektury X-Windows a MS Windows. Základní rysy nástrojů a knihoven pro vytváření grafických uživatelských rozhraní. Přehled produktů a jejich vlastností. Příklady produktů s jejich podrobnější specifikací (Qt, Swing). Vytváření oken a jejich komponent. Nezávislost na platformě (abstract factory, bridge). Typické chování (prototype). Úhel pohledu (builder). Tvorba vazeb mezi komponentami. Okno jako kolekce komponent (composite, decorator). Přizpůsobování komunikačního rozhraní a protokolu (adapter, proxy). Definice interakce a závislosti mezi komponentami dialogového okna (observer, event listener, mediator). Definice chování komponent. Dynamická změna chování komponent v závislosti na kontextu (command state). Ukládání a obnovování stavu komponent (undo, redo, memento). Základní principy počítačové grafiky používané při implementaci GUI. Výběr objektů, manipulace s objekty, vizualizace objektů. Nástroje pro implementování GUI s rozsáhlými grafickými vstupy a výstupy. Specifické metody komunikace. Styk pomocí řeči. Virtuální realita. Výhled do budoucnosti. Projekty: Realizace rozhraní. Počítačové laboratoře: Design/redesign uživatelského rozhraní.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku