456-0518/02 – Uživatelská rozhraní (URO)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Eduard SojkaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Eduard Sojka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB038 Ing. Tomáš Fabián, Ph.D.
GAU01 Ing. Jan Gaura, Ph.D.
JEZ04 Ing. David Ježek, Ph.D.
NEM03 Ing. Martin Němec, Ph.D.
SOJ10 doc. Dr. Ing. Eduard Sojka
SRU048 Mgr. Štěpán Šrubař
VAS220 Ing. Oldřich Vašut
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět posluchače seznamuje s problematikou návrhu uživatelského rozhraní softwarových produktů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Jsou probírány metody návrhu rozhraní mezi softwarovým systémem a uživatelem. Posluchači se seznámí s různými hledisky, která návrh ovlivňují, s různými metodami, které k návrhu vedou, a také s různými metodami vyhodnocení kvality návrhu. Dále se posluchači naučí navržené rozhraní implementovat. Získají přehled o používaných nástrojích a knihovnách.

Povinná literatura:

E.Sojka, R.Szturc, Texty přednášek a příklady. Ben Shneiderman, Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 3rd Edition, Addison-Wesley, 1997, ISBN 0201694972. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Design Patterns, Addison-Wesley, ISBN 0201633612.

Doporučená literatura:

Ronald Baecker et al, Readings in Human-Computer Interaction: Toward the Year 2000, Morgan Kaufmann, 1995, ISBN 1558602461.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracovaní souboru úloh zadaných na cvičení. Vypracování projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Design uživatelského rozhraní. Historický přehled. Způsoby komunikace v uživatelských rozhraních. Kognitivní faktory při designu uživatelských rozhraní (principy vizuálního vnímání, vlastnosti lidské paměti, principy chování uživatele). Základní metody návrhu uživatelského rozhraní. Metody založené na analýze úkolů. Metody založené na kooperaci s uživatelem. Vytváření prototypů. Techniky ověřování návrhu rozhraní. Grafický návrh uživatelského rozhraní. Vizuální konzistence. Rozvržení obrazovky a mřížky. Vazby mezi prvky na obrazovce. Navigační narážky. Hospodárnost komunikace. Čitelnost a srozumitelnost. Použití obrázků a ikon. Vizualizace informace. Vizuální proměnné. Metafory. Přímá manipulace s objekty. Praktické rady pro návrh rozhraní (devět pravidel jak navrhnout rozhraní). Použití heuristik k ověření použitelnosti rozhraní. Návrh uživatelských rozhraní s okny (prohloubení). Základní prvky rozhraní. "Labels, buttons, listboxes, menus, dialogs, text, canvases". Organizace oken. Příklady návrhu rozhraní s okny. Online dokumentace a help systémy. Specifické problémy návrhu Web stránek (šířka versus hloubka, navigace versus obsah, přístup prodávajícího versus kupujícího). Pokyny k designu Web stránek. Technologie realizace uživatelského rozhraní. Projekty: Realizace uživatelského rozhraní. Počítačové laboratoře: Seznámení s programovacím jazykem TCL/TK Tvorba uživatelského rozhranní v TCL/TK Visuální nástroje pro tvorbu TCL/TK Programování GUI v C++ pomocí knihovny Qt Tvorba uživatelského rozhranní v C++ pomocí knihovny Qt Programování GUI v jazyce Java Tvorba uživatelského rozhranní v Javě Tvorba uživatelského rozhranní v JavaAppletech

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        První projekt Projekt 30  15
        Duhý projekt Projekt 30  15
        Písemka Písemka 25  10
        Úlohy ze cvičení Projekt 15  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku