456-0518/02 – User Interfaces (URO)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Eduard SojkaSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Eduard Sojka
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAB038 Ing. Tomáš Fabián, Ph.D.
GAU01 Ing. Jan Gaura, Ph.D.
JEZ04 Ing. David Ježek, Ph.D.
NEM03 Ing. Martin Němec, Ph.D.
SOJ10 doc. Dr. Ing. Eduard Sojka
SRU048 Mgr. Štěpán Šrubař
VAS220 Ing. Oldřich Vašut
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+2
Part-time Graded credit 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject acquaints the students with the problems of designing the user interface of software products.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The techniques of user interface design are discussed. The students will acquaint themselves with various aspects that influence the design, with various methods that lead to the inteface design and with various methods o evaluating the quality of the design. Furthermore, the students will be able to implement the interface. They will gain the overview about the tools and libraries used in the area.

Compulsory literature:

E.Sojka, R.Szturc, Lecture notes and examples. Ben Shneiderman, Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 3rd Edition, Addison-Wesley, 1997, ISBN 0201694972. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Design Patterns, Addison-Wesley, ISBN 0201633612.

Recommended literature:

Ronald Baecker et al, Readings in Human-Computer Interaction: Toward the Year 2000, Morgan Kaufmann, 1995, ISBN 1558602461.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Vypracovaní souboru úloh zadaných na cvičení. Vypracování projektu.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Design uživatelského rozhraní. Historický přehled. Způsoby komunikace v uživatelských rozhraních. Kognitivní faktory při designu uživatelských rozhraní (principy vizuálního vnímání, vlastnosti lidské paměti, principy chování uživatele). Základní metody návrhu uživatelského rozhraní. Metody založené na analýze úkolů. Metody založené na kooperaci s uživatelem. Vytváření prototypů. Techniky ověřování návrhu rozhraní. Grafický návrh uživatelského rozhraní. Vizuální konzistence. Rozvržení obrazovky a mřížky. Vazby mezi prvky na obrazovce. Navigační narážky. Hospodárnost komunikace. Čitelnost a srozumitelnost. Použití obrázků a ikon. Vizualizace informace. Vizuální proměnné. Metafory. Přímá manipulace s objekty. Praktické rady pro návrh rozhraní (devět pravidel jak navrhnout rozhraní). Použití heuristik k ověření použitelnosti rozhraní. Návrh uživatelských rozhraní s okny (prohloubení). Základní prvky rozhraní. "Labels, buttons, listboxes, menus, dialogs, text, canvases". Organizace oken. Příklady návrhu rozhraní s okny. Online dokumentace a help systémy. Specifické problémy návrhu Web stránek (šířka versus hloubka, navigace versus obsah, přístup prodávajícího versus kupujícího). Pokyny k designu Web stránek. Technologie realizace uživatelského rozhraní. Projekty: Realizace uživatelského rozhraní. Počítačové laboratoře: Seznámení s programovacím jazykem TCL/TK Tvorba uživatelského rozhranní v TCL/TK Visuální nástroje pro tvorbu TCL/TK Programování GUI v C++ pomocí knihovny Qt Tvorba uživatelského rozhranní v C++ pomocí knihovny Qt Programování GUI v jazyce Java Tvorba uživatelského rozhranní v Javě Tvorba uživatelského rozhranní v JavaAppletech

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 51
        První projekt Project 40  20
        Druhý projekt Project 40  20
        Úlohy ze cvičení Project 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner