456-0519/01 – Internet Technologies (INT)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits6
Subject guarantorIng. Tomáš Tureček, Ph.D.Subject version guarantorIng. Tomáš Tureček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIN01 Ing. Marian Mindek, Ph.D.
TUR03 Ing. Tomáš Tureček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Nearly every new application is supposed to support communication through the medium of the Internet. The capability of communication puts some additional requirements on the design and implementation of the application. The goal of the course is to introduces basic principles of design and implementation of Internet applications.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Samostaný projekt

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Internet, historie, TCP/IP, WWW. WWW, Statický vs. dynamický web, HTML, CSS, client-side: JavaScript, Java Applet, Macromedia Flash, ActiveX. Dynamické generování obsahu dokumentů, CGI, SSI, ASP, PHP, JSP, Servlety, Struts. XML, DTD, XPath. XML, XPath, XSL, XML Schema, DOM. Adresáře a LDAP. Kryptografie, digitální podpis, certifikáty. SSL, E-commerce, SET. Webové služby. Vyhledávací nástroje a sémantický web. Úvod do .NET. Projekty: Cílem projektu je vytvořit aplikaci demonstrující schopnost studenta využívat služeb poskytovaných sítí Internet. Nejsou kladeny žádné požadavky na použitý programovací jazyk ani využívané technologie.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner