456-0520/01 – Profesně právní problémy (PPP)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity2
Garant předmětuJUDr. Milada ŠtefkováGarant verze předmětuJUDr. Milada Štefková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STE39 JUDr. Milada Štefková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je seznámit posluchače s problematikou komunikace přes počítač z pohledu společenskovědních oborů, a to práva, filosofie a sociologie.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Interdisciplinární předmět ve kterém budou studenti seznámeni : a) s filozofickými východisky vědeckého myšlení, právních a politických teorií a s jejich aplikacemi v oblasti veřejného života, b) s vývojem společenské komunikace v návaznosti na rozvoj techniky, komunikačních technologií, c) s právní úpravou ochrany duševního vlastnictví, osobních údajů, distribučních procesů ve výrobě a obchodě, a v souvislosti s používáním výpočetní techniky, zejména internetu,

Povinná literatura:

CEJPEK J. : Informace, komunikace a myšlení. Praha, Karolinum 1998. HOWARD P. J. : Příručka pro uživatele mozku. Praha, Portál 1998. ŠMAJS J. : Ohrožená kultura. Praha, Hynek 1997. ŠTEFKOVÁ, M. Profesněprávní problémy - právní problematika, http:/homel.vsb.cz/~ste39, Právní předpisy dle pokynu vyučující

Doporučená literatura:

Čermák, J. Internet a autorské právo, s. 251, LINDE 2003, ISBN 80-7201-423-4 Hobza, J., Nevřelová,H. Zákon o elektronickém podpisu s komentářem, Poradce 2005, ISSN 1211-2437

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Věda jako společenský fenomén Tradice politické a právní filozofie Občanská a veřejná sféra jako etický problém Podstata sociální komunikace, komunikace přímá a nepřímá Počítač jako sociální jev Globální důsledky globální komunikace Vliv informatizace na lidské poznání a na vztahy mezi lidmi Možnosti využití výpočetní techniky v obchodních právních vztazích Vybrané právní otázky duševního vlastnictví ve výpočetní technice Právní úprava ochrany osobních údajů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku