456-0522/02 – Úvod do programování (Java) (UPR)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ABD006 Ing. Hussam Abdulla, Ph.D.
BAC027 doc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
FED006 Ing. Dušan Fedorčák, Ph.D.
CHO247 Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
KLO101 Mgr. Karel Klos
KOC368 Mgr. Jana Kočíbová
KRA28 prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
KRO183 Ing. Martin Krolikowski
KRO080 doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
KRI248 Ing. Filip Křižka
OH140 RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
SKU0001 Ing. Pavel Škuta
WAL019 Ing. Jiří Walder
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 5+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými principy objektově orientovaných programovacích jazyků které budou prezentovány na programovacím jazyku Java. Předmět je orientován prakticky, studenti budou zdokonalovat své znalosti programovacího jazyka implementací jednoduchých algoritmů.

Vyučovací metody

Anotace

Student bude seznámen se základy objektově orientovaných programovacích jazyků, které budou prezentovány na programovacím jazyku Java. Student se detailně seznámí se základy tohoto jazyka, cílem předmětu není studium dostupných knihoven. Jelikož je předmět orientován prakticky, největší počet bodů je soustředěn do programovacích testů, které se konají na cvičeních v průběhu semestru. Na přednáškách jsou prezentovány základy jazyka a jednoduché algoritmy, které jsou pak procvičovány na cvičeních. Absolvováním předmětu se student naučí navrhnout a odladit jednoduché programy.

Povinná literatura:

M. Krátký: Sylaby přednášek - http://www.cs.vsb.cz/kratky/, 2007. Schildt, H.: Java 2, Příručka programátora, SoftPress, Brno, 2001, ISBN 80-86497-04-6 Vondrák, I.: Java Technology, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: V počítačových laboratořích pracují studenti pod vedením cvičícího na konkrétní implementaci příkladů v jazyce Java. Výuka ve cvičeních odpovídá kapitolám probíraným na přednáškách. V každém cvičení se předpokládá implementace jednoho až dvou jednoduchých příkladů. Podmínky udělení zápočtu: Ze dvou projektů je možné získat 60 bodů. Minimální počet bodů z 1. projektu je 10 z 20 možných. Minimální počet bodů z 2. projektu je 21 ze 40 možných. Ze závěrečného písemného testu je nutné získat 20b ze 40 možných.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvodní přednáška. Pojem algoritmu, zápis algoritmu v programovacím jazyku. Úvod do programovacích jazyků. Úvod do programovacího jazyka Java, Java jako technologie, virtuální stroj. Jazyk Java. Konstanty, proměnné, výrazy, přiřazení. Čísla v počítači, základní datové typy a operace nad nimi. Řídící struktury - konstrukce jazyka. Komentáře. Modelování reálného světa pomocí objektů: architektura objektu, stav objektu, zprávy mezi objekty. Typ, třída a její instance: odpovídající syntaktické struktury, definice rozhraní a tříd. Objekt "Object", definice třídy Object, kopírování objektů. Práce s řetězci, třída String a StringBuffer. Struktura programu: logické a fyzické strukturování programu. API Java platformy. Abstraktní datové typy, třída jako abstraktní datový typ. Pole. Kolekce objektů (Collection, Dictionary, Enumeration, Iterator). Zpráva paměti v programovacích jazycích. Ukazatele a hodnoty. Garbage collector. Mechanismus výjimek, specifikace kritického kódu, hierarchie výjimek a její rozšiřování. Znakové a datové proudy. Základní typy a třídy pro vstup a výstup. Serializace a externalizace objektů. Programování sítí v programovacím jazyku Java, GUI, applet. Přehled Java technologií.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku