456-0526/01 – Data Processing Theory (TZD)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits7
Subject guarantordoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAS01 Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.
S1E52 Ing. Emilie Šeptáková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Main goal is to introduce the basic database concepts such as the relational model and the SQL language. The students who finish this course will be able to specify the conceptual model and the relational scheme of an information system and they will have a deep knowledge about the basic SQL commands according to the SQL92 standard.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

This course is a basic introduction into database technologies. The main topics are the conceptual modeling, the relational data model and the SQL language for data definition, manipulation and querying.

Compulsory literature:

* C.J. Date: An Introduction to Database Systems. Addison Wesley, 8th Edition, 2003. * Oracle DBMS documentation

Recommended literature:

* H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J.D. Widom. Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2001.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Test 1 - praktický příklad tvorby konceptuálního schématu = 5 bodů Test 2 - praktický příklad vyhledávání informace v relační algebře = 5 bodů Test 3 - praktické příklady vyhledávání informace v SQL = 5 bodů Datová analýza menšího informačního systému podle individuálního zadání = 15 bodů Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání semestrálního projektu.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úlohy hromadného zpracování dat, jejich klasické agendové řešení, nedostatky a problémy tohoto řešení. Databázová technologie, systémy řízení báze dat, základní pojmy. Architektura DBS. Modelování reality, typy datových modelů. Konceptuální schéma, E-R model, lineární zápis, grafické ERD, typy entit, typy vazeb, integritní omezení. Návrh konceptuálního schématu. Fyzická organizace dat: sekvenční soubory, zřetězené organizace, přímé adresování, hašování. Indexové a indexované soubory, B-stromy. Soubory s proměnnou délkou věty. Relační datový model. Relace, relační schéma, reprezentace entit a vztahů mezi entitami. Relační algebra, relační kalkuly. Dotazovací jazyk SQL, definice dat, manipulace s daty, vyhledávání informace. Dotazovací jazyk SQL, pohledy, transakce, správa databáze. Dotazovací jazyk QBE, vyhledávání informace. Návrh struktury relační databáze, funkční závislosti, normální formy, příklady. Návrh struktury relační databáze, dekompozice a syntéza, příklady na úplný návrh databáze. Síťový datový model, norma CODASYL. Schéma, věty a sety, realizace různých typů vztahů. Síťový model, jazyk pro manipulaci s daty. Cvičení: Opakování základních pojmů výrokové logiky a teorie množin Praktické příklady určování entit, atributů, vazeb a jejich typů Návrh konceptuálního schématu, ERD, integritní omezení Návrh úplného konceptuálního schématu databáze Relační algebra, operace, formulování algoritmů vyhledávání informací Vyhledávání pomocí indexových souborů, využití indexů při manipulaci s daty Definice relací v SQL, manipulace s daty, vyhledávání Složitější příklady v SQL Vyhledávání v jazyce QBE, převod dotazu do SQL Relační model, funkční závislosti Relační model, normální formy, algoritmy pro návrh databáze Síťový datový model, vyhledávání informací Projekty: Vypracování úplné datové analýzy menšího informačního systému. Každý student zpracuje vlastní zadání, konceptuální model vytvořený nejprve intuitivně a potom podle všech zásad návrhu struktury databáze. Závěrem porovná oba výsledky, případně okomentuje rozdíly obou návrhů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2008/2009 Winter semester, validity until: 2010/2011 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (30) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 1 1
                Test 1 Written test 5  0 1
                Test 2 Written test 5  0 1
                Test 3 Written test 5  0 1
                Project Project 15  1 1
        Examination Examination  (70) 3
                Writing Exam Written examination 60  30 3
                Viva Oral examination 10  1
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.