456-0527/01 – Database and Information Systems (DAIS)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAS01 Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.
S1A65 doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
S1E52 Ing. Emilie Šeptáková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of this course is to provide extended informations about database technology to bachelor students. Students will be able to use the SQL query language in regard to multi-user access to a DBMS and efficiency of the query evaluation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

The main topics of this course are as follows: multi-user access to a DBMS (transactions, locking, transactions in SQL and a host language environment), physical implementation of a DBMS (data structures and algorithms applied in a DBMS) and query evaluation (query evaluation plans, optimization of the query evaluation). These topics will be presented for a DBMS like Oracle and SQL Server. The goal of this course is to provide extended informations about query evaluation. A student will use this knowledge during an implementation of a real information system.

Compulsory literature:

Garcia-Molina, J.D. Ullman, J.D. Widom. Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2001. S.S. Lightstone, T.J. Teorey, T. Nadeau: Physical Database Design: the database professional's guide to exploiting indexes, views, storage, and more. Morgan Kaufmann, 2007.

Recommended literature:

* M. Krátký, R. Bača: Databázové systémy. http://db.cs.vsb.cz/edu/dbsys.pdf. leden, 2009. * J. Pokorný, I. Halaška: Databázové systémy. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 148 s. ISBN 80-01-02789-9. * J. Pokorný: Dotazovací jazyky. Karolinum, 2002. 255 s. ISBN 80-246-0497-3. * J. Pokorný: Základy implementace souborů a databází. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 196 s. ISBN 80-7184-472-1. * Dokumentace k SŘBD Oracle

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Zpracování a prezentace analýzy informačního systému Implementace IS a její prezentace Zpracování dokumentace k IS Podmínky udělení zápočtu: Realizace malého informačního systému: zadání, zpracování analýzy, návrh komunikace s uživatelem, implementace i dokumentace.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
456-0526 TZD Data Processing Theory Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: FOXPRO prostředí, definice dat, manipulace s daty FOXPRO programování Specifika projektování IS, etapy životního cyklu, organizační a perzonální zajištění. Zadání IS, analýza funkční, DFD, minispecifikace. Zásady komunikace programu s uživatelem. Návrh implementace IS, systémový návrh, realizace IO, tvorba modulů. Optimalizace algoritmů nad databází. Dokumentace IS, typy dokumentace. Praktický příklad vývoje IS Ochrana dat proti porušení konzistence chybou systému. Řízení paralelních procesů v databázích, transakce, zamykání, dvoufázový protokol, uváznutí. Základní pojmy distribuovaných bází dat a distribuovaných IS. Prostředí a příkazy SQL*Plus (ORACLE) Charakteristika několika rozšířených SŘBD Projekty: Zpracování analýzy, implementace a dokumentace malého informačního systému dle vlastního výběru, případně zadaného na cvičení. Počítačové laboratoře: Práce v prostředí FOXPRO Analýza informačního systému, její prezentace Vývoj IS v prostředí FOXPRO. Implementace a prezentace výsledného systému. Dokumentace IS. Práce v prostředí SQL*Plus v Oracle, tvorba sestav.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2008/2009 Winter semester, validity until: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                IS Project 40  0 1
        Examination Examination 60 (60) 25 3
                Writing Exam Written examination 50  25 3
                Ústní zkouška Oral examination 10  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter