456-0527/02 – Databázové a informační systémy (DAIS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAC027 doc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
FAS01 Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.
CHO247 Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
KRA28 prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
KRI248 Ing. Filip Křižka
WAL019 Ing. Jiří Walder
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je poskytnout studentům bakalářského studia rozšířené informace o databázových technologiích. Absolvent bude schopen prakticky ovládat dotazovací jazyk s ohledem na efektivitu provádění dotazu a možné problémy při víceuživatelském přístupu do SŘBD.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Hlavními tématy kurzu jsou: víceuživatelský přístup k SŘBD (transakce, uzamykání, transakce v dotazovacích a hostitelských jazycích), fyzická implementace SŘBD (datové struktury a algoritmy využívané v SŘBD) a provádění dotazů (budování plánů, optimalizace vykonávání dotazů). Všechna témata budou prezentovaná na příkladu vybraného SŘBD. Hlavním cílem předmětu je získání hlubších znalostí o provádění dotazů v SŘBD, které absolvent využije při budoucí praktické realizaci informační systému.

Povinná literatura:

* J. Pokorný, I. Halaška: Databázové systémy. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 148 s. ISBN 80-01-02789-9. * J. Pokorný: Dotazovací jazyky. Karolinum, 2002. 255 s. ISBN 80-246-0497-3. * C.J. Date: An Introduction to Database Systems. Addison Wesley, 8th Edition, 2003. * H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J.D. Widom. Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2001. * J. Pokorný: Základy implementace souborů a databází. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 196 s. ISBN 80-7184-472-1. * S.S. Lightstone, T.J. Teorey, T. Nadeau: Physical Database Design: the database professional's guide to exploiting indexes, views, storage, and more. Morgan Kaufmann, 2007.

Doporučená literatura:

* M. Krátký, R. Bača: Databázové systémy. http://db.cs.vsb.cz/edu/dbsys.pdf. leden, 2009. * J. Pokorný, I. Halaška: Databázové systémy. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 148 s. ISBN 80-01-02789-9. * J. Pokorný: Dotazovací jazyky. Karolinum, 2002. 255 s. ISBN 80-246-0497-3. * J. Pokorný: Základy implementace souborů a databází. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 196 s. ISBN 80-7184-472-1. * Dokumentace k SŘBD Oracle

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

První část semestru bude zakončena praktických testem z transakcí v SQL, PL/SQL a hostitelských jazycích. V rámci druhé části předmětu budou studenti implementovat vybraný problém na zvolené téma: implementace paralelního přístupu do SŘBD, datové struktury, provádění a optimalizace dotazů apod. Z prvního testu zabývající se transakcemi v SQL, PL/SQL a hostitelských programovacích jazycích musí studenti získat nadpoloviční počet bodů. Nadpoloviční počet bodů musí studenti získat i v případě semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
456-0526 TZD Teorie zpracování dat Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek: - Transakce, řízení transakcí (1 přednáška) Základní pojmy, architektura SŘBD, paralelizace na různých vrstvách SŘBD (stránky, záznamy, relace, ...) - Řízení souběhu (3 přednášky) ACID; serializovatelnost, sériovost; anomálie při paralelním vykonávání operací; uzamykání, uváznutí, výkon uzamykání; bez zámkové řízení paralelního přístupu; recovery manager (log, zotavení, undo a redo fáze) - Podpora transakcí v SQL a hostitelských programovacích jazycích (3 přednášky) Transakce v SQL a PL/SQL, podpora transakcí v hostitelských programovacích jazycích (důraz na JDBC a ADO .NET) - Distribuované databáze (1 přednáška) - Fyzická implementace SŘBD (3 přednášky) Základní pojmy, perzistentní datové struktury; B-strom, hashování, R-stromy; paralelizace datových struktur - Vykonávání a optimalizace dotazů (2 přednášky) Plán vykonávání dotazů; optimalizace; třídění, spojení - Ladění efektivity vykonávání dotazů (2 přednášky) Vytváření a parametrizace indexů (DB2, Oracle, SQL Server), speciální typy indexů, analýza efektivity prováděného dotazu - Přehled a porovnání existujících SŘBD Náplň počítačových cvičení: - Úvodní cvičení - Transakce v SQL a PL/SQL (3 cvičení) - Transakce v hostitelském jazyce (2 cvičení) - Implementace uzamykání (2 cvičení) - Fyzická implementace SŘBD (3 cvičení) - Vykonávání a optimalizace vykonávání dotazů (3 cvičení) - Ladění efektivity vykonávání dotazů v SQL (2 cvičení) - Náplň projektů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (55) 51
        Zápočet Zápočet  (45)
                Test na počítači Jiný typ úlohy 25  13
                Semestrální projekt Semestrální projekt 20  10
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (55) 51
        Zápočet Zápočet  (45)
                Test na počítači Jiný typ úlohy 25  13
                Semestrální projekt Semestrální projekt 20  10
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku