456-0528/01 – Tvorba informačních systémů (TIS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je poskytnout studentům bakalářského studia rozšířené informace o databázových technologiích. Absolvent bude schopen dotazovat databázi z hostitelského jazyka, implementovat datovou vrstvu informačního systému (s důrazem na efektivitu provádění dotazů a bezpečnost přístupu k databázi) popř. využít v informačním systému jiný datový model než je model relační (objektově-relační nebo datový model XML).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Kurz se skládá ze dvou částí. První část se zabývá především přístupem k databázi z hostitelského jazyka (JDBC a ADO.NET), bezpečností přístupu k databázi a technologiemi pro implementaci datové vrstvy informačního systému. V této části se budeme rovněž zabývat možnostmi přenesení funkcionality aplikace na SŘBD, především tedy uloženými procedurami. Témata budou prezentována na SŘBD jako je SQL Server a ORACLE. V druhé části budou prezentovány progresivní datové modely, jako je model objektově-relační a datový model XML.

Povinná literatura:

- J. Pokorný, I. Halaška: Databázové systémy. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 148 s. ISBN 80-01-02789-9. - J. Pokorný: Dotazovací jazyky. Karolinum, 2002. 255 s. ISBN 80-246-0497-3. - J. Pokorný: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia Praha, 1992 - H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J.D. Widom. Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2001. - C.J. Date: An Introduction to Database Systems. Addison Wesley, 8th Edition, 2003. - M. Krátký, R. Bača: Databázové systémy. http://db.cs.vsb.cz/edu/dbsys.pdf. leden, 2009. - Dokumentace k SŘBD Oracle

Doporučená literatura:

- J. Pokorný, I. Halaška: Databázové systémy. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 148 s. ISBN 80-01-02789-9. - J. Pokorný: Dotazovací jazyky. Karolinum, 2002. 255 s. ISBN 80-246-0497-3. - Dokumentace k SŘBD Oracle - Dokumentace k SŘBD DB2 - Dokumentace k SŘBD SQL Server - Dokumentace k SŘBD MonetDB/XQuery

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Studenti budou na cvičeních implementovat jednoduché úlohy, které budou konzultovány. Podmínky udělení zápočtu: Za zápočet je možné získat maximálně 40 bodů za semestrální projekt. Podmínkou udělení zápočtu je zisk aspoň 21 bodů (>= 21).

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
456-0526 TZD Teorie zpracování dat Povinná
456-0527 DAIS Databázové a informační systémy Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod. Obsah předmětu, požadavky k zápočtu a zkoušce. Témata projektů, požadované řešení. Literatura a další zdroje informací. Architektury informačních systémů. Pojem a význam architektury IS. Základní přístupy. Vícevrstvé architektury. Prezentační, aplikační a datová vrstva. Technologie Java Server Pages. Servlety. Struktura webovské aplikace. Java Server Pages. Komponenty JavaBeans. Uživatelské značky. Standardní knihovny značek. Jazyk C# a technologie ASP.NET. Principy a základní konstrukce jazyka C#. Struktura ASP.NET, HTML komponenty, webové komponenty. Vytváření uživatelských komponent. Datová vrstva informačního systému. Nezávislý přístup k datům - standardy ODBC/JDBC. Architektura a použití ADO.NET. Aplikační vrstva informačního systému. Technologie J2EE a Enterprise Java Beans. Typy komponent - Session Bean, Entity Bean, Message-Driven Bean. Principy systému předávání zpráv JMS. Aplikační rámce a knihovny. Pojem aplikačního rámce. Projekt Jakarta Struts Framework. Tvorba, instalace a konfigurace webových aplikací. Lokalizace. Šablony. Webové služby. Princip webových služeb, protokol SOAP. Popis a vyhledávání webových služeb - WSDL, UDDI. Realizace webových služeb v prostředí Java (JAX-RPC) a .NET. Objektově orientované databáze. Objektový datový model, porovnání s modelem relačním. Standard ODMG a jeho realizace. Jazyky pro definici dat a dotazování v prostředí objektových databází. Postrelační databázové systémy. Úvod do technologie workflow. Podnikové procesy a workflow. Prvky a nástroje technologie workflow. Architektura workflow systému. Realizace automatických a manuálních činností, směrování. Projekty: Náplní projektu je realizace informačního systému v prostředí internetu s využitím zvolených vývojových nástrojů a technologií. Řešení projektu bude průběžně konzultováno v rámci cvičení a na závěr proběhne obhajoba. Počítačové laboratoře: Úvod. Seznámení s prostředím a základními nástroji dostupnými pro cvičení. Zadání semestrálního projektu. Použití systému Ant pro správu projektů. Java Server Pages. Vytvoření jednoduché webové aplikace. Prezentace XML dat v různých formátech. Jazyk C# a ASP.NET. Seznámení s jazykem C#. Vytvoření jednoduché stránky v ASP.NET, ukázka možností uživatelských komponent. Datová rozhraní. Ukázky přístupu k databázím pomocí rozhraní JDBC, ODBC. Prezentace dat z databáze MySQL v jazyce PHP. Technologie ASP.NET. Enterprise Java Beans. Aplikační server JBoss, konfigurace. Realizace session beanu. Aplikace v prostředí Jakarta Struts. Tvorba jednoduché aplikace, její instalace a konfigurace v aplikačním serveru. Webové služby. Vytvoření webové služby v prostředí .NET, realizace klientské aplikace. XML Technologie. Návrh šablon pro transformaci XML dat, začlenění do aplikace. Předvedení a obhajoba projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (1801R001) Informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.