456-0528/02 – Tvorba informačních systémů (TIS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHO247 Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
KRA28 prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
KRI248 Ing. Filip Křižka
STA514 Ing. Martin Staník
TIM008 Ing. Anton Timofieiev
WAL019 Ing. Jiří Walder
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je poskytnout studentům bakalářského studia rozšířené informace o databázových technologiích. Absolvent bude schopen dotazovat databázi z hostitelského jazyka, implementovat datovou vrstvu informačního systému (s důrazem na efektivitu provádění dotazů a bezpečnost přístupu k databázi) popř. využít v informačním systému jiný datový model než je model relační (objektově-relační nebo datový model XML).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Kurz se skládá ze dvou částí. První část se zabývá především přístupem k databázi z hostitelského jazyka (JDBC a ADO.NET), bezpečností přístupu k databázi a technologiemi pro implementaci datové vrstvy informačního systému. V této části se budeme rovněž zabývat možnostmi přenesení funkcionality aplikace na SŘBD, především tedy uloženými procedurami. Témata budou prezentována na SŘBD jako je SQL Server a ORACLE. V druhé části budou prezentovány progresivní datové modely, jako je model objektově-relační a datový model XML.

Povinná literatura:

- J. Pokorný, I. Halaška: Databázové systémy. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 148 s. ISBN 80-01-02789-9. - J. Pokorný: Dotazovací jazyky. Karolinum, 2002. 255 s. ISBN 80-246-0497-3. - J. Pokorný: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia Praha, 1992 - H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J.D. Widom. Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2001. - C.J. Date: An Introduction to Database Systems. Addison Wesley, 8th Edition, 2003. - M. Krátký, R. Bača: Databázové systémy. http://db.cs.vsb.cz/edu/dbsys.pdf. leden, 2009. - Dokumentace k SŘBD Oracle

Doporučená literatura:

- J. Pokorný, I. Halaška: Databázové systémy. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 148 s. ISBN 80-01-02789-9. - J. Pokorný: Dotazovací jazyky. Karolinum, 2002. 255 s. ISBN 80-246-0497-3. - Dokumentace k SŘBD Oracle - Dokumentace k SŘBD DB2 - Dokumentace k SŘBD SQL Server - Dokumentace k SŘBD MonetDB/XQuery

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti budou na cvičeních implementovat jednoduché úlohy, které budou konzultovány.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
456-0526 TZD Teorie zpracování dat Povinná
456-0527 DAIS Databázové a informační systémy Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: - Nástroje pro vývoj databázových aplikací (2 přednášky) Přístup k databázi, uložené procedury; vývoj datové vrstvy IS (JDBC, ADO.NET) - Fáze vývoje databázového informačního systému, UML (1 přednáška) Návrhové vzory oddělující logickou a datovou vrstvu; technologie pro implementaci datové vrstvy; objektově-relační mapování - Objektově-relační model (3 přednášky) Standardy, principy (objekty, reference); JDD, JMD - XML datový model (3 přednášky) Datový model, dotazovací jazyky XPath, XQuery, XQuery Update Facility - Embedded databáze - Převod konceptuálního modelu na relační resp. objektově-relační datový model (1 přednáška) - Bezpečnost databázových aplikací (1 přednáška) Známé útoky umožňující získání neautorizovaných údajů (např. SQL-injection). - Přehled existujících databázových aplikací Prostorové databáze, OLAP, statické databáze atd. Osnova cvičení: - Uložené procedury - Implementace datové vrstvy (JDBC, ADO.NET, objektově-relační mapování) (2 cvičení) - Objektově-relační model (3 cvičení) - XML datový model (3 cvičení) - Převod konceptuálního modelu na relační resp. objektově-relační datový model (1 cvičení)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (55) 51
        Zápočet Zápočet  (45)
                Prezentace tématu projektu Jiný typ úlohy 15  8
                Návrh a implementace semestrálního projektu Semestrální projekt 30  16
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2646) Informační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku