456-0529/01 – Principles of Computer Graphics (ZPG)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits8
Subject guarantorDr.RNDr. Arnošt ŠarmanSubject version guarantorDr.RNDr. Arnošt Šarman
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1A60 Dr.RNDr. Arnošt Šarman
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with the basics of computer graphics on PCs.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

Introduction Computer Graphics. Pseudographics, Semigraphics. Outskirts Computer Graphics. Input/Output (peripheries). Raster and vectors graphic. Computer Graphics - PC. Graphic programming and the Turbo Pascal or C language. Mathematics in Computer Graphics. Equation objects - point, line, curve. Transformations objects. Move, rotation, windows and viewports, clipping. Screen in Computer Graphics. Geometric tools for tree-dimensional algorithms. Interpolation. Newton, Hermit interpolation. Ferguson curve. Arc-Interpolation. Spline function. Spline curve. Bezier curve. Stretch in Computer Graphics. Linear, bikubic area. Coons bilinear area. Object in 3D. Hide-line elimination. Shade. Lighting. Animate. Fraction Geometry. Applicable software for Computer Graphics (IBM-PC).

Compulsory literature:

FRANCIS, S. HILL, Jr. Computer Graphics 1990. New York : Macmillian Publishing Company, a division of Macmillian, Inc. ISBN 0-02-354860-6.

Recommended literature:

J. Žára, B. Beneš, J. Sochor, P. Felkel:Moderní počítačová grafika (2. vydání),Computer Press, 2005, ISBN 80-251-0454-0 J. Sochor, J. Žára: Algoritmy počítačové grafiky. Skripta ČVUT Praha 1993. D. Martišek, Matematické principy grafických systémů, Littera, 2002

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Odladění a přijetí dvou příkladů (projektů). 1. Příklad na užití procedur na řešení 2D úloh. Odevzdání do 7. týdne semestru . 2. Příklad na 3D grafiku (plochy,tělesa). Odevzdání do konce semestru.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úvod. Úloha počítačové grafiky, pseudografika, semigrafika. Technické prostředky počítačové grafiky. Vstupní a výstupní periferie. Rastrová a vektorová grafika. Matematika v počítačové grafice. Homogenní souřadnice. Rovnice lineárních objektů - bod, přímka, úsečka, křivka, rovina, plocha. Transformace objektů - posun, rotace. Zobrazení - kosoúhlé promítání, axonometrie, perspektiva. Křivky a plochy v počítačové grafice. Parametrické vyjádření křivek a ploch. Interpolační křivky. Prostorové křivky. Newtonův interpolační polynom. Hermitova interpolace. Fergusonovy křivky. Interpolace po obloucích. Spline funkce. Spline křivky. Bezierovy křivky. Plochy v počítačové grafice. Lineární, bikubická plocha. Coonsova bilineární plocha. Barvy a barevné systémy v počítačové grafice. RGB, CMY, CMYK. Odstraňování neviditelných hran a ploch. Stínování těles. Osvětlení scény. Realistické zobrazení scény. (Rendering). Textury. Základy počítačové animace. Konveční animace. Kreslení obrázků. Fraktály v počítačové grafice. Grafický systém Autocad. Kresba, editace, bloky, hladiny, kóty. 3D. Modelování, rendering. Aplikační programové vybavení pro grafiku. Grafika pro VTV. Manažérská grafika. Grafické editory. Grafické systémy (profesní). Projekty: Dva projekty, první ve 2D. Druhý projekt ve 3D. Počítačové laboratoře: Úlohy zaměřené na počítačovou grafiku. Základní algoritmy Transformace Křivky Plochy Osvětlení a stínování

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801R001) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801R001) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801R001) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801R001) Computer Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.