456-0537/01 – Architectures of Mobile Devices (AMZ)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits6
Subject guarantorIng. Roman Szturc, Ph.D.Subject version guarantorIng. Roman Szturc, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SZT35 Ing. Roman Szturc, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Architektura Základ mobilního zařízení --- levný, nízko-příkonový CPU s integrovanými základními perifériemi. Tři logické vrstvy hardwarového vybavení: (i) CPU, správa paměti, (ii) řadiče přerušení, časovače, periférie, (iii) LCD, klávesnice, audio codec, převodníky AD/DA. Operační systémy Požadavky kladené na operační systémy používané v mobilních zařízeních, jejich základní služby, srovnání s operačními systémy pracovních stanic. Přehled nejpoužívanějších systémů: Symbian, Linux, WindowsMobile. Moduly jádra Moduly jádra, služby a~aplikační rozhraní jádra. Logické a fyzické ovladače zařízení. Privilegovaný a neprivilegovaný mód. Paměťová média Druhy paměťových médií použitelných pro mobilní zařízení (ROM, Flash, RAM) a jejích charakteristiky. Persistence dat, souborové systémy určené pro tato paměťová média. Správa procesů, souběžné zpracování Procesy, vlákna, přepínání kontextu. Problematika synchronizace a sdílení periférií. Uživatelská rozhraní Podpora uživatelského rozhraní. Zobrazovací jednotky reagující na dotyk, ... Události generované uživatelem a jejich zpracování. Síťové komunikační rozhraní Prostředky zajišťující bezdrátovou komunikaci (Bluetooth, IrDA, GPRS), podpora standardních síťových protokolů typu PPP a TCP/IP. Power management Řízení spotřeby energie. Módy suspend a power off. Řízení taktovací frekvence procesoru, jasu zobrazovací jednotky a dalších modulů majících významný vliv na spotřebu energie. Programátorské techniky umožňující snížit spotřebu energie. Prostředky pro synchronizaci dat Synchronizace dat mezi mobilním zařízením a pracovní stanici. Synchronizační a síťové souborové systémy. Bezpečnost Možnosti zabezpečení dat uložených v mobilních zařízeních, kryptografické souborové systémy. Ochrana dat přenášených po síti, protokoly SSL, TLS a IPSec. Cvičení: Cvičení jsou zaměřena na získávání praktických zkušeností s používáním a konfigurací operačních systémů. Pro tyto účely budou využity jak reálné mobilní zařízení, tak emulátory. Projekty: Vytvoření odborného textu zabývajícího se některou z novinek z oblasti architektur mobilních zařízení.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 25 (25) 0
                Written exam Written test 25  0
        Examination Examination 75 (75) 0
                Written examination Written examination 75  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner