456-0539/01 – Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I (TAMZ I)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětuIng. Pavel Moravec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Moravec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRU13 Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.
MOR03 Ing. Pavel Moravec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s možností tvorby aplikací pro mobilní zařízení v rámci platformy Java. Po absolvování předmětu bude student schopen: - posoudit vhodnost platformy JavaME pro zamýšlenou aplikaci - analyzovat, navrhnout a implementovat aplikaci na platformě JavaME - srovnat efektivitu aplikace s aplikací napsanou pro stolní počítač - využít základních rozšiřujících API platformy JavaME - rozhodnout, jakým způsobem danou aplikaci distribuovat na cílové zařízení a rozlišit, zda musí být aplikace digitálně podepsána.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Aplikace spustitelné na nejrůznějších mobilních zařízeních jsou v dnešní době stále běžnější. V současnosti jde většinou o aplikace určené pro osobní digitální asistenty (PDA), ale v nejblišší budoucnosti se dá očekávat velký nárust aplikací pro zařízení, jakými jsou například mobilní telefony. Jednou z technologií, které umožňují tvorbu takovýchto aplikací je Java 2, přesněji její podmnožina Micro Edition (JavaME). JavaME je navržena s ohledem na malá zařízení, jako jsou například mobilní telefony a osobní digitální asistenti. Tato zařízení jsou charakteristická omezenou funkčností, omezeným výpočetním výkonem a omezeným přístupem k síti. JavaME je z velké části podmnožinou JavaSE, to znamená že některé třídy kladoucí na hardware zvýšené nároky nejsou do této technologie zahrnuty, nebo jsou nahrazeny ekvivalenty s nižšími nároky a omezenou funkcionalitou.

Povinná literatura:

J. W. Muchow, Core J2ME Technology, Prentice Hall Ptr, ISBN 0130669113; D. Harkey, S. Appajodu, M., Wireless Java Programming for Enterprise Applications: Mobile Devices Go Corporate, John Wiley & Sons, ISBN 0471218782.

Doporučená literatura:

M. J. Wells, J2ME game programming, Course Technology PTR, ISBN 1592001181.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Realizace a obhajoba projektu - implementace aplikace v JavaME Volitelná prezentace technologií z oblasti JavaME nebo vývoje aplikací pro mobilní zařízení Programování jednoduchých aplikací

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek: * Úvod do problematiky tvorby aplikací pro mobilní zařízení, přehled používaných technologií a jejich rozšířenosti na mobilních zařízeních, vývojová prostředí. * Návrh architektury Java ME, cílová zařízení, zařazení do technologie Java, vztah k dalším technologiím, například Java Card, Personal Java ap. * Základní rozdělení technologií Java ME, zaměřených na cílová zařízení s velmi omezenými hardwarovými možnostmi. * Konfigurace CLDC, nutnost použití omezeného virtuálního stroje typu KVM. Odlišnosti mezi verzemi CLDC. * Profily MIDP a PDAP, navržené pro mobilní zařízení splňující požadavky konfigurace CLDC, jejich základní charakteristiky a srovnání. Vývoj a životní cyklus aplikací. * Architektura Over-the-Air Provisioning (OTA). Umístění, aktualizace a konfigurace aplikace na serveru. Její následné vyhledání, získání, instalace a spuštění na mobilním zařízení. * Práce s formuláři, grafikou a zvukem v profilu MIDP 2.0. * Konfigurace pro zařízení, která jsou schopna provozovat standardní virtuální stroj (CDC), profily pro konfiguraci CDC. Základní profil Foundation Profile a navazující profily Personal Profile a RMI profile. * Rozšiřující API rozhraní pro Java ME: zjištění přítomnosti API, JTWI a související API pro práci se zprávami (WMA) a multimédii (MMA), příklady některých dalších rozšiřujících API. * Práce se soubory, zpracování XML. * Komunikace s dalšími zařízeními prostřednictvím Generic Connection Framework - síťová komunikace, komunikace prostřednictvím Bluetooth. * Bezpečnostní model technologie Java ME: Bezpečnost na úrovni virtuálního stroje, bezpečnost zpracovávaných dat zejména pomocí protokolů SSL, WTLS a dalších technik vycházejících ze standardu X.509. * Tvorba Java ME aplikací využívajících MIDP profil: Podepisování MIDletů a povolení zvolených citlivých částí API. Omezení, vyplývající z použití nepodepsaných MIDletů. * Ladění MIDletů, optimalizace jejich kódu a (částečná) ochrana kódu proti dekompilaci. Push registry. Cvičení jsou zaměřena na získání praktických zkušeností s tvorbou aplikací pro mobilní systémy. Studenti v rámci cvičení implementují jednoduché aplikace v Java ME, které navazují na látku, probranou na přednáškách. Náplň počítačových cvičení: * Základy práce s emulátorem - NetBeans nebo EclipseME, Sun Java Wireless Toolkit, spouštění aplikací na mobilním zařízení. * Práce se záznamy v Record Store - uložení prvků formuláře pro příští spuštění. * Práce se základními prvky GUI (high-level). * Práce s HTTP a sokety v Generic Connection Frameworku (GCF). * Využití HTTP v GCF, práce s (Application) Properties. * Práce s XML - SAX popř. kXML v Java ME. * Práce s Canvas a reakce na stisky kláves. * Práce s JSR-75. * Prozkoumání možností WMA na vzorovém příkladu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (B2646) Informační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní