456-0539/02 – Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I (TAMZ I)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Moravec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Roman Szturc, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s možností tvorby aplikací pro mobilní zařízení v rámci platformy Java. Po absolvování předmětu bude student schopen: - posoudit vhodnost platformy JavaME pro zamýšlenou aplikaci - analyzovat, navrhnout a implementovat aplikaci na platformě JavaME - srovnat efektivitu aplikace s aplikací napsanou pro stolní počítač - využít základních rozšiřujících API platformy JavaME - rozhodnout, jakým způsobem danou aplikaci distribuovat na cílové zařízení a rozlišit, zda musí být aplikace digitálně podepsána.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Aplikace spustitelné na nejrůznějších mobilních zařízeních jsou v dnešní době stále běžnější. V současnosti jde většinou o aplikace určené pro osobní digitální asistenty (PDA), ale v nejblišší budoucnosti se dá očekávat velký nárust aplikací pro zařízení, jakými jsou například mobilní telefony. Jednou z technologií, které umožňují tvorbu takovýchto aplikací je Java 2, přesněji její podmnožina Micro Edition (JavaME). JavaME je navržena s ohledem na malá zařízení, jako jsou například mobilní telefony a osobní digitální asistenti. Tato zařízení jsou charakteristická omezenou funkčností, omezeným výpočetním výkonem a omezeným přístupem k síti. JavaME je z velké části podmnožinou JavaSE, to znamená že některé třídy kladoucí na hardware zvýšené nároky nejsou do této technologie zahrnuty, nebo jsou nahrazeny ekvivalenty s nižšími nároky a omezenou funkcionalitou.

Povinná literatura:

J. W. Muchow, Core J2ME Technology, Prentice Hall Ptr, ISBN 0130669113; D. Harkey, S. Appajodu, M., Wireless Java Programming for Enterprise Applications: Mobile Devices Go Corporate, John Wiley & Sons, ISBN 0471218782.

Doporučená literatura:

M. J. Wells, J2ME game programming, Course Technology PTR, ISBN 1592001181.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Realizace a obhajoba projektu - implementace aplikace v JavaME Volitelná prezentace technologií z oblasti JavaME nebo vývoje aplikací pro mobilní zařízení Programování jednoduchých aplikací

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cíle předmětu: Seznámit studenty s možností tvorby aplikací pro mobilní zařízení v rámci platformy Java. Přednášky: Návrh architektury J2ME, cílová zařízení, zařazení do technologie Java 2, vztah k dalším technologiím, například JavaCard, PersonalJava a dalším. Jedna z klíčových technologií J2ME, zaměřená na cílová zařízení s velmi omezenými hardwarovými možnostmi. Architektura technologie CLDC, nutnost použití omezeného virtuálního stroje typu KVM. Profily MIDP a PDAP, navržené pro mobilní zařízení splňující požadavky konfigurace CLDC, jejích základní charakteristiky a srovnání. Vývoj aplikací, jejích životní cyklus. Architektura Over-the-Air Provisioning (OTA). Umístění, aktualizace a~konfigurace aplikace na serveru. Její následné vyhledání, získání, instalace a spuštění na mobilním zařízení. Konfigurace pro zařízení, která jsou schopna provozovat standardní virtuální stroj definovaný pro platformu Java 2, verzi 1.3. Profily pro konfiguraci CDC dávají větší možnosti, ve srovnáním s profily pro CLDC. Jako základ je definován profil Foundation Profile, na který navazují například profily Personal Profile a RMI profile. Ty dávají k dispozici funkcionalitu potřebnou ke grafické komunikaci s uživatelem a možnosti pro provoz distribuovaných aplikací. Technologie J2ME má vypracovaný bezpečnostní model, který je založen na otevřených standardech. Kromě zajištění bezpečnosti na úrovni virtuálního stroje jde především o bezpečnost dat, která jsou zpracovávána. Ta mohou být zabezpečena například pomocí protokolů SSL, WTLS nebo dalších technik vycházejících ze standardu X.509. Projekty: Zpracování aplikace demonstrující schopnost studenta využívat diskutované technologie pro tvorbu aplikací využívajících služeb sítě Internet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Písemka Písemka 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T004) Mobilní geoinformační technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T004) Mobilní geoinformační technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T004) Mobilní geoinformační technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku