456-0539/02 – Design of Applications for Mobile Devices I (TAMZ I)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits5
Subject guarantorIng. Pavel Moravec, Ph.D.Subject version guarantorIng. Roman Szturc, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After successful completion of the subject the student will be able to 1. Distinguish whether the JavaME platform is suitable for given application 2. Analyze, design and implement JavaME based mobile application 3. Compare the efficiency of mobile application with a desktop-based one 4. Make use of basic set of extension APIs usable for JavaME platform 5. Decide in which manner is the application going to be distributed to the target device and discriminate if the application needs to be digitally signed or not.

Teaching methods

Lectures
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

The applications developed for mobile devices are becoming more and more common presently. In most cases these applications are targeted for personal digital assistants (PDA), but in near future we can expect a growing demand for mobile applications for other mobile devices, such as the mobile phones (with the market growing intensively recently). One of technologies which allow us to develop such applications is the micro edition subset of Java Platform - JavaME, which is designed taking into account small computing power of such devices, reduced functionality and limited (but usable) network access. JavaME is mostly a subset of JavaSE, some classes which are too large or unnecessary are excluded and some parts of JavaSE technology are replaced with simpler equivalents with limited functionality

Compulsory literature:

J. W. Muchow, Core J2ME Technology, Prentice Hall Ptr, ISBN 0130669113; D. Harkey, S. Appajodu, M., Wireless Java Programming for Enterprise Applications: Mobile Devices Go Corporate, John Wiley & Sons, ISBN 0471218782.

Recommended literature:

M. J. Wells, J2ME game programming, Course Technology PTR, ISBN 1592001181.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Credit requirements: Implementation and defense of a mobile application in JavaME Voluntary presentation of JavaME extension API or other technology of mobile device targeted application developement. Developement of simple applications during lessons.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cíle předmětu: Seznámit studenty s možností tvorby aplikací pro mobilní zařízení v rámci platformy Java. Přednášky: Návrh architektury J2ME, cílová zařízení, zařazení do technologie Java 2, vztah k dalším technologiím, například JavaCard, PersonalJava a dalším. Jedna z klíčových technologií J2ME, zaměřená na cílová zařízení s velmi omezenými hardwarovými možnostmi. Architektura technologie CLDC, nutnost použití omezeného virtuálního stroje typu KVM. Profily MIDP a PDAP, navržené pro mobilní zařízení splňující požadavky konfigurace CLDC, jejích základní charakteristiky a srovnání. Vývoj aplikací, jejích životní cyklus. Architektura Over-the-Air Provisioning (OTA). Umístění, aktualizace a~konfigurace aplikace na serveru. Její následné vyhledání, získání, instalace a spuštění na mobilním zařízení. Konfigurace pro zařízení, která jsou schopna provozovat standardní virtuální stroj definovaný pro platformu Java 2, verzi 1.3. Profily pro konfiguraci CDC dávají větší možnosti, ve srovnáním s profily pro CLDC. Jako základ je definován profil Foundation Profile, na který navazují například profily Personal Profile a RMI profile. Ty dávají k dispozici funkcionalitu potřebnou ke grafické komunikaci s uživatelem a možnosti pro provoz distribuovaných aplikací. Technologie J2ME má vypracovaný bezpečnostní model, který je založen na otevřených standardech. Kromě zajištění bezpečnosti na úrovni virtuálního stroje jde především o bezpečnost dat, která jsou zpracovávána. Ta mohou být zabezpečena například pomocí protokolů SSL, WTLS nebo dalších technik vycházejících ze standardu X.509. Projekty: Zpracování aplikace demonstrující schopnost studenta využívat diskutované technologie pro tvorbu aplikací využívajících služeb sítě Internet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Written exam Written test 45  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T004) Mobile Geoinformatics Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T004) Mobile Geoinformatics Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T004) Mobile Geoinformatics Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.