456-0542/01 – Development of Internet Applications (VIA)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits6
Subject guarantorIng. Michal Radecký, Ph.D., MBASubject version guarantorIng. Michal Radecký, Ph.D., MBA
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRO183 Ing. Martin Krolikowski
KUC275 Ing. Štěpán Kuchař, Ph.D.
MIN01 Ing. Marian Mindek, Ph.D.
RAD79 Ing. Michal Radecký, Ph.D., MBA
TUR03 Ing. Tomáš Tureček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Subject goal is to give overall picture over technologies used in Internet application development.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Nearly every new application is supposed to support communication through the medium of the Internet. The capability of communication puts some additional requirements on the design and implementation of the application. The goal of the course is to introduces basic principles of design and implementation of Internet applications.

Compulsory literature:

Presentations and other materials provided during this course by teacher. Current sources and information on subject web pages. Internet sources: http://www.w3school.org http://www.silverlight.net

Recommended literature:

http://www.wikipedia.org http://computer.howstuffworks.com http://www.webopedia.com http://www.silverlight.net

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Samostaný projekt

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Internet, historie, TCP/IP, WWW. WWW, Statický vs. dynamický web, HTML, CSS, client-side: JavaScript, Java Applet, Macromedia Flash, ActiveX. Dynamické generování obsahu dokumentů, CGI, SSI, ASP, PHP, JSP, Servlety, Struts. XML, DTD, XPath. XML, XPath, XSL, XML Schema, DOM. Adresáře a LDAP. Kryptografie, digitální podpis, certifikáty. SSL, E-commerce, SET. Webové služby. Vyhledávací nástroje a sémantický web. Úvod do .NET. Laboratoře: Ve cvičeních budou mít studenti možnost seznámit se s prostředky pro tvorbu internetových aplikací. Detaily viz program cvičení. Projekty: Cílem projektu je vytvořit aplikaci demonstrující schopnost studenta využívat služeb poskytovaných sítí Internet. Nejsou kladeny žádné požadavky na použitý programovací jazyk ani využívané technologie. Důležité je, aby si student osobně dohodl zadání s cvičícím. Tím bude stanoven patřiční rozsah projektu a vyřeší se případná kolize se zadáním jiného studenta. Bez konzultace projektu s cvičícím nebude projekt přijat! Počítačové laboratoře: Cvičení 1 - Implementace webového serveru. Cvičení 2 - HTML a CSS. Cvičení 3 - Fomuláře, Javascript a Applety. Cvičení 4 - PHP, JSP, Servlet. Cvičení 5 - Dokončení předchozích cvičení, zajímavosti k predchozím cvičením. Cvičení 6 - XML Cvičení 7 - XSLT Cvičení 8 - LDAP Cvičení 9 - Kryptografie Cvičení 10 - Implementace jednoduchého IS Cvičení 11 - Webové služby Cvičení 12 - Konzultace a odevzdání projektů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40  21 1
        Examination Examination 60  30 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter