456-0545/01 – Bachelor Project II (BP II)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits12
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Eduard SojkaSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Eduard Sojka
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAC027 doc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
BEH01 Ing. Marek Běhálek, Ph.D.
CHO247 Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
CIH053 PhDr. Martina Číhalová, Ph.D.
DRA108 Ing. Tomáš Drábek
SNE10 Mgr. Pavla Dráždilová, Ph.D.
DUZ48 prof. RNDr. Marie Duží, CSc.
DVO26 doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
FAB038 Ing. Tomáš Fabián, Ph.D.
FAS01 Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.
FED006 Ing. Dušan Fedorčák, Ph.D.
FIL130 Ing. Zdeněk Filipec
FRY057 Ing. Tomáš Frydrych
GAJ03 doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
GAU01 Ing. Jan Gaura, Ph.D.
GRY72 Ing. Petr Grygárek, Ph.D.
HLA168 Ing. Lukáš Hlaváček
HOR632 Mgr. Zdeněk Horák, Ph.D.
JAK58 RNDr. Ondřej Jakl, CSc.
JAN59 prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
JAN644 Ing. Adam Janošek
JEZ04 Ing. David Ježek, Ph.D.
JUC017 Ing. Veronika Jůchová
KLO101 Mgr. Karel Klos
KOC368 Mgr. Jana Kočíbová
KOC245 Ing. Tomáš Kocyan
KOP173 Ing. Petr Kopřiva
KOT06 Ing. Martin Kot, Ph.D.
KOZ01 Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
KRA28 prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
KRI248 Ing. Filip Křižka
KRO183 Ing. Martin Krolikowski
KRO080 doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
KRU13 Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.
KUC274 Ing. Tomáš Kučera
KUC275 Ing. Štěpán Kuchař, Ph.D.
LIC10 prof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.
MAR37 doc. RNDr. Jaroslav Markl
MAR23 Ing. Jan Martinovič, Ph.D.
MEN059 Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
MIL051 Ing. Martin Milata
MIN01 Ing. Marian Mindek, Ph.D.
MIT04 Ing. Jiří Mitrych, Ph.D.
MOR03 Ing. Pavel Moravec, Ph.D.
NAV79 Ing. Lumír Návrat
NEM03 Ing. Martin Němec, Ph.D.
NEV05 Ing. Pavel Nevlud
OH140 RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
OLI10 Ing. Petr Olivka, Ph.D.
PLA06 prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
RAD79 Ing. Michal Radecký, Ph.D.
S1A60 Dr.RNDr. Arnošt Šarman
S1A65 doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
SAW75 doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D.
SEI01 Ing. David Seidl, Ph.D.
S1E52 Ing. Emilie Šeptáková
SIK107 Ing. Rostislav Sikora
SKU0001 Ing. Pavel Škuta
SNA57 prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
SOJ10 doc. Dr. Ing. Eduard Sojka
SRU048 Mgr. Štěpán Šrubař
STO03 Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
DUR30 RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D.
TUR03 Ing. Tomáš Tureček, Ph.D.
VAS40 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
VAV166 Ing. Jan Vavříček
VLC25 prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
VON05 prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
VYM036 Ing. Michal Výmola
WAL019 Ing. Jiří Walder
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3
Part-time Credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Individual work on a given topic (project) will be supervised by the tutor. This is often the initial phase of the thesis, aimed at understanding the solved problems, and design of a solution. A degree of completion and the results of this phase are determined by the supervisor.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Within the course students solve tasks related to the given thesis, complete solution of the bachelor thesis, present the results and convert the text of the bachelor thesis.

Compulsory literature:

Basic literature will be determined by the thesis supervisor according to the topic. Mandatory guidelines for the thesis are available on web pages of FEI VŠB-TU Ostrava.

Recommended literature:

Basic literature will be determined by the thesis supervisor according to the topic. Mandatory guidelines for the thesis are available on web pages of FEI VŠB-TU Ostrava.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Podmínky udělení zápočtu určí vyučující - vedoucí bakalářské práce. Zpravidla se jedná o splnění stanovených cílů závěrečné fáze řešení bakalářské práce, o odevzdání dokončené bakalářské práce v rozsahu stanoveném v zadání bakalářské práce a v termínu definovaném v harmonogramu studia.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení: Cvičení probíhají formou konzultací s vyučujícím, který vede konkrétní projekt. Stanovení harmonogramu řešení projektu - závěrečné fáze řešení bakalářské práce. Pravidelné konzultace s vyučujícím. Průběžná prezentace dílčích výsledků. Doporučení pro vypracování bakalářské práce - osnova a uspořádání textové části, rozsah, typografická úprava, prostředky pro sazbu, jazyková kvalita. Informace o elektronické podobě zpracování bakalářské práce. Informace o průběhu a formě obhajoby bakalářské práce. Příprava na obhajobu bakalářské práce formou prezentací o aktuálním stavu řešení bakalářské práce. Informace o průběhu státních závěrečných zkoušek. Projekty: Řešení dílčích úkolů (projektů) souvisejících s tématem bakalářské práce a stanovených vyučujícím, které vedou ke zdárnému dokončení zadané bakalářské práce.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner