456-0550/01 – Základy programování (ZP)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětudoc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA219 Ing. Petr Blaha
HLA168 Ing. Lukáš Hlaváček
HOR460 Bc. Tomáš Horčičák
CHU074 Ing. Ľuboš Chupáč
KOC245 Ing. Tomáš Kocyan
RAD79 Ing. Michal Radecký, Ph.D.
SRU048 Mgr. Štěpán Šrubař
TIM008 Ing. Anton Timofieiev
VAJ049 Ing. Robert Vajdík
VYM036 Ing. Michal Výmola
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům základy a podporu pro další předměty zaměřené přímo na algoritmy a programovací jazyky. Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni: pracovat a využívat integrované vývojové prostředí pro jazyk C++, vytvářet dokumentaci nejen ke zdrojovým kódům, pracovat v univerzitní školní síti, se seznamovat s nástroji a přístupy z různých oblastí IT souvisejících s nápní tohoto předmětu. Získají tak obecný přehled důležitý pro následující studium.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Základy programování je předmět, který svou náplní pokrývá oblasti základních znalostí studentů bakalářského studia, a to ve vztahu především k programátorsky cíleným předmětům. Studenti během tohoto předmětu získají potřebné znalosti pro efektivní vyvíjení aplikací ve vývojovém prostředí, vytváření a zpracování související elektronické dokumentace a celou řadu přehledových znalostí z oboru informačních technologií. Přednášky jsou obecně koncipovány jako kombinace výkladu a "živých" ukázek jednotlivých témat (pokud je to pro dané téma vhodné a realizovatelné). Rovněž se počítá s interakcí (dotazy, připomínky) jednotlivých posluchačů již na samotné přednášce

Povinná literatura:

Přednášky a prezentace předmětu Základy programování Přednášky a další materiály předmětu Algoritmy I. Odkazy na aktuální a relevantní zdroje prezentované na WWW stránkách předmětu.

Doporučená literatura:

Dokumentační systém IDOC (idoc.vsb.cz) MSDN: http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/default.aspx MSDN Connection: http://www.microsoft.com/cze/msdn/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání a absolvování všech dílčích úkolů (za daných podmínek v počtu bodů) a vykonání závěrečného zápočtového testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Služby školní sítě – seznámení se službami sítě univerzity, vysvětlení možností a pravidel pro používání těchto služeb. Programování a programovací jazyky – přehled typů programovacích jazyků a jejich charakteristiky, porovnání a představení. Vývojové prostředí obecně – charakteristika vývojových prostředí pro programovací jazyky, úvod do používání VS 2008. Visual Studio – detailnější pohled na možnosti, které nabízí VS 2008. Debugování, Zkratkové klávesy, testy, atd. Operační systémy a počítačové sítě – pojmy, technologie a přístupy používané v uvedených oblastech, a to především v návaznosti na používání počítačů při výuce. Zaměření na práci v systému Linux. Internet, WWW – seznámení s prostředím, možnostmi a službami Internetu. Vysvětlení problematiky tvorby WWW stránek a vztahu ke grafickému zpracování obrazu. Zaměření na HTML, CSS a XML technologie. Programování a dokumentace – pravidla pro psaní kódů, komentování a dokumentace. Nástroje pro tvorbu dokumentací. Základy práce v systému MATLAB, práce s matematickými strukturami, vizualizace 2D a 3D. Vývoj software – popis průběhu vývoje software jako celku, a to včetně specifikace a komunikace se zadavatelem. Pravidla a základní znalosti programátora. Týmová práce při vývoji software – koncepce týmové programátorské práce. Nástroje podporující týmovou práci při programování (Team System, SVN) . Typografie a elektronické publikování – charakteristika pojmů a pravidel pro typografii elektronických dokumentů, úvod do problematiky elektronického publikování prostřednictvím různých nástrojů se zaměřením na systém Latex. Počítačová grafika – přehled pojmů a přístupů v počítačové grafice a její praktické použití. Náplň počítačových cvičení Jednotlivá cvičení budou svou náplní odpovídat přednáškám, a to u témat, která sebou nesou praktické možnosti testování, apod. U témat zaměřených teoreticky budou odpovídající cvičení koncipována formou diskusi nad danými tématy. Dále na cvičeních bude umožněna vazba na programovací předměty a studenti si tak budou moci přímo zkoušet a implementovat problematiku probíranou na jiných přednáškách, především ve vztahu k předmětu Algortimy I. Konkrétní náplň počítačových cvičení bude obsahovat především: Služby školní sítě, změna hesla a jeho používání, elektronická pošta Základy práce v systému Linux a Windows, spouštění aplikací, apod. VS 2008 HTML a tvorba jednoduché WWW stránky a její publikace Komentování zdrojového kódu a tvorba dokumentace MATLAB VS 2008 team System, SVN Základní použití systému Latex

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Projekt Projekt 60  31
        Test Písemka 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku